พาณิชย์พบ 2 จังหวัดใหญ่บริษัทนอมีนีเพียบ

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้จะแถลงผลการตรวจสอบสถานะบริษัทไทยที่มีคนต่างชาติถือหุ้นตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รายงานผลการตรวจสอบบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ไม่เกิน 49.99% ที่อาจสุ่มเสี่ยงมีคนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) โดยพบข้อมูลชัดเจนเกือบ 100 บริษัท ใน 2 จังหวัดใหญ่ คือ ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ์

 


นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้จะแถลงผลการตรวจสอบสถานะบริษัทไทยที่มีคนต่างชาติถือหุ้นตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รายงานผลการตรวจสอบบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ไม่เกิน 49.99% ที่อาจสุ่มเสี่ยงมีคนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) โดยพบข้อมูลชัดเจนเกือบ 100 บริษัท ใน 2 จังหวัดใหญ่ คือ ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

ทั้งนี้ บริษัทส่วนใหญ่ที่ตรวจพบความผิดปกติใน 2 จังหวัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และค้าที่ดิน ซึ่งอยู่ในบัญชีแนบท้ายของ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หากเป็นบัญชี 1 ห้ามคนต่างชาติประกอบธุรกิจในไทย ส่วนบัญชี 2 ต้องขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน และบัญชี 3 ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จึงจะดำเนินการได้ โดยจะนำข้อมูลส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการเพื่อเอาผิดทางกฎหมายต่อไป  

“ข้อมูลที่ตรวจพบแน่ชัดแล้วใน 2 จังหวัด ว่าอาจเข้าข่ายเป็นนอมินี ส่วนจังหวัดอื่นก็มีการทำธุรกิจที่มีความเสี่ยง ซึ่งรวมๆ แล้วมีมากกว่า 100 บริษัทขึ้นไป ซึ่งต้องค่อยๆ ทยอยตรวจสอบต่อไป” นายณัฐวุฒิ กล่าว

ส่วนการจัดทำแนวทางการตรวจสอบนอมินี (ไกด์ไลน์) จะสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งจัดทำอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานการในการตรวจสอบ เพราะก่อนหน้านี้ ต้องชะลอการจัดทำมาตรฐานแนวทางการตรวจสอบนอมินีไว้ก่อน เนื่องจากมีการประมูลคลื่น 3 จี อาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการประมูล                

สำหรับการประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มีต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการประมาณ 32,000 ราย  และในจำนวนนี้มี 5,000 ราย ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเกิน 50% แต่ได้ขออนุญาตการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 27,000 ราย มีต่างด้าวถือหุ้นสัดส่วนไม่เกิน 49% ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่อาจมีการถือหุ้นแทนได้.

NEWS & TRENDS