สศค. ชงจับ SME Bank ยุบรวมออมสิน

แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เสนอแผนการควบรวมธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธพว. หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ เข้ากับธนาคารออมสิน ให้กับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง พิจารณาตัดสินใจ เนื่องจากเอสเอ็มอีแบงก์มีปัญหนี้เสียที่เกิดจากปล่อยสินเชื่อตามนโยบายรัฐจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยล่าสุด หนี้เสียของเอสเอ็มอีแบงก์อยู่ที่ 4 หมื่นล้านบาท จากสินเชื่อทั้งหมด 9.7 หมื่นล้านบาท เป็นหนี้ที่คาดว่าจะแก้ไขได้ 1 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ที่เหลือ 3 หมื่นล้านบาท เป็นหนี้ที่แก้ไขไม่ได้ และต้องดำเนินการฟ้องร้อง

 
แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เสนอแผนการควบรวมธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธพว. หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ เข้ากับธนาคารออมสิน ให้กับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง พิจารณาตัดสินใจ เนื่องจากเอสเอ็มอีแบงก์มีปัญหนี้เสียที่เกิดจากปล่อยสินเชื่อตามนโยบายรัฐจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยล่าสุด หนี้เสียของเอสเอ็มอีแบงก์อยู่ที่ 4 หมื่นล้านบาท จากสินเชื่อทั้งหมด 9.7 หมื่นล้านบาท เป็นหนี้ที่คาดว่าจะแก้ไขได้ 1 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ที่เหลือ 3 หมื่นล้านบาท เป็นหนี้ที่แก้ไขไม่ได้ และต้องดำเนินการฟ้องร้อง


ทั้งนี้ สศค. ยังได้ระบุในแผนว่า หากปล่อยให้เอสเอ็มอีแบงก์แก้ปัญหาด้วยตัวเองต่อไป หนี้เสียก็จะยังอยู่ในระดับสูง 40-50% ของหนี้ทั้งหมดต่อไป จะทำให้เป็นภาระงบประมาณอีกจำนวนมากในการเข้าไปเพิ่มทุน เพื่อแก้ปัญหาหนี้เสียและสร้างความแกร่งให้กับธนาคาร
สำหรับการให้เอสเอ็มอีแบงก์ไปควบรวมกับธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีความเข้มแข็ง มีสินทรัพย์ถึง 2 ล้านล้านบาท สินเชื่อกว่า 1 ล้านล้านบาท มีหนี้เสียเพียง 0.9% ของหนี้ทั้งหมดเท่านั้น หากจะมีหนี้เสียเพิ่มจากการควบรวมกับเอสเอ็มอีแบงก์อีก 3-4 หมื่นล้านบาท ก็จะทำให้หนี้เสียของธนาคารออมสินเพิ่มขึ้นเป็น 1.2% ของหนี้ทั้งหมด ซึ่งถือว่าต่ำมาก

"ตอนนี้เอสเอ็มอีแบงก์ไม่ได้เร่งกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่ เพื่อรอความชัดเจนจากกระทรวงการคลัง เรื่องการให้ไปควบรวมกับธนาคารออมสิน โดยหาก รมว.คลังเห็นชอบ ก็ไม่จำเป็นต้องสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่" แหล่งข่าวกล่าว

ด้าน นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง กำกับดูแลเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการฟื้นฟูเอสเอ็มอีแบงก์จะเสนอแผนฟื้นฟูมาให้พิจารณาตั้งแต่เดือน ธ.ค.2555 ที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่เห็นส่งมา ซึ่งจะต้องสอบถามว่ามีปัญหาอะไร และจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

สำหรับการแก้ไขปัญหาโดยการควบรวมกับธนาคารออมสิน เห็นว่า ควรให้เอสเอ็มอีแบงก์แก้ปัญหาไปก่อนว่าทำได้ตามแผนหรือไม่ หากไม่ได้ก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการแก้ไขด้วยแนวทางไหนต่อไป

ที่มา : ไทยโพสต์

NEWS & TRENDS