ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ หนุน  DITP Malaysia เปิดประตูสู่โอกาสพา SME ไทยบุกตลาดมาเลเซีย! ในงาน Sabah International Expo 2023

     เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดย บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดรับสมัครสินค้าจากผู้ประกอบการไทยเพื่อเตรียมนำไปเสนอกับคู่ค้าในประเทศมาเลเซียผ่านงาน Mini Thailand Week 2023 โดย DITP Malaysia Partnering with Sabah International Expo 2023 (SIE) ในวันที่ 21 - 24 กันยายน 2566 ณ Sabah International Convention Centre (SICC), Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia โดยจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทยทั่วประเทศผ่านโครงการแพลตฟอร์มแห่งโอกาส CPseeding.com ได้มาเจรจาธุรกิจพร้อมพัฒนาศักยภาพให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งในระดับประเทศและสากล

     CP Seeding เชื่อมั่นว่า ทางบริษัทฯ สามารถให้การสนับสนุนกลยุทธ์กุญแจ 8 ดอก ของ DITP Malaysia สู่วงการส่งออกสินค้าฮาลาลไปมาเลเซียได้เป็นอย่างดี โดยทาง CP Seeding มีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความน่าเชื่อถือผ่านระบบคัดกรองของ CP Seeding เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการควบคู่กับโครงการต่างๆ ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในด้านกลไกการตลาด เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการไทยก่อนขยายธุรกิจสู่ตลาดนอก อีกทั้งบริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านองค์ความรู้การค้าปลีก พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องการขาย, การตั้งราคาและข้อมูลด้านการขยายตลาดแก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากกระบวนการคัดเลือกสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเชื่อมผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ในการพัฒนาตลาดสินค้าOEM ร่วมกับผู้นำเข้าและคู่ค้าในตลาดมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของ การสนับสนุนการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย ยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup

NEWS & TRENDS