พยุงศักดิ์เปิดศึก ส.อ.ท. รอบ 2 สั่งปลดโยกย้ายเพียบ

นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า กรรมการบริหาร และประธานภาค สอท. อยู่ระหว่างการพิจารณานำเจ้าหน้าที่ สอท. ไปร้องเรียนต่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมาผู้บริหาร สอท. ในกลุ่มของนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล มีคำสั่งโยกย้าย และสั่งปลดเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประมาณ 30 คน ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทั่วไป เนื่องจากมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม

 


นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า กรรมการบริหาร และประธานภาค สอท. อยู่ระหว่างการพิจารณานำเจ้าหน้าที่ สอท. ไปร้องเรียนต่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมาผู้บริหาร สอท. ในกลุ่มของนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล มีคำสั่งโยกย้าย และสั่งปลดเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประมาณ 30 คน ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทั่วไป เนื่องจากมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม

“บางคนได้รับคำสั่งโยกย้าย บางคนถูกลดตำแหน่งจากระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการไปเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดา และบางคนถูกคำสั่งให้ย้ายออกไปจากสำนักงานที่เคยปฏิบัติงาน ไปอยู่สถานที่อื่น” นายธนิต กล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ยังมีคำสั่งปลด นายสุทิน พรชัยสุรีย์ ออกจากการเป็นประธานภาคใต้ โดยได้ตั้งบุคคลอื่นขึ้นมาแทนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากนายสุทิน เป็นหัวหน้าคณะเจรจาในคณะกรรมการ สอท.สัมพันธ์ที่จะมีการหารือกันเพื่อให้เกิดความปรองดองลดความขัดแย้งใน สอท.

นายธนิตกล่าวว่า สำหรับความขัดแย้งกับผู้บริหารสอท. กลุ่มนายพยุงศักดิ์นั้น ที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้สนับสนุนแนวทางกรรมการ 2 ฝ่าย หรือ คณะกรรมการ สอท.สัมพันธ์จนได้เห็นชอบจากการประชุมกรรมการ สอท. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 และได้มีการประชุมกันไปครั้งแรก แต่ในวันที่ 30 มกราคม 2556 แต่ต่อมากรรมการร่วมฝ่าย นายพยุงศักดิ์กลับแถลงข่าวยกเลิกการประชุม

ส่วนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556จะมีการประชุมคณะกรรมการ สอท. ประจำเดือนอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายตนจะเสนอในที่ประชุมโดยการไม่ยอมรับนายพยุงศักดิ์ เป็นประธาน สอท. เพราะคณะกรรมการได้มีมติในการปลดออกจากตำแหน่งไปแล้วก่อนหน้านี้

ด้านนายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธาน สอท. และหนึ่งในคณะกรรมการ สอท.สัมพันธ์ กล่าวยอมรับว่า ได้มีการปรับโยกพนักงานภายใน สอท. จริง แต่ไม่ใช่การปลด และไม่ถึง 30 ราย โดยการโยกย้ายครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากพบว่าพนักงานบางส่วนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง

“การเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งภายในจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าทุกฝ่ายจะสร้างสร้างบรรยากาศที่ดีหยุดการโจมตีกัน”นายเกรียงไกร กล่าว

 

NEWS & TRENDS