รัฐสภาเห็นชอบกรอบร่วมมือระหว่างประเทศ 4 ฉบับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วานนี้ ( 5 ก.พ. 2556 )ได้มีการวางกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ตามที่คณะรัฐมนตรี ( ครม.)เป็นผู้เสนอ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 4 ฉบับได้แก่

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วานนี้ ( 5 ก.พ. 2556 )ได้มีการวางกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ตามที่คณะรัฐมนตรี ( ครม.)เป็นผู้เสนอ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 4 ฉบับได้แก่

1.รายการความตกลงและพิธีสารด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะถูกแทนที่ภายใต้ข้อ 91 (2) ของความตกลงอาทิก้า และพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การค้าสินค้าของอาเซียน 

  2.บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่เข้าร่วมในโครงการนำร่องที่สอง สำหรับการดำเนินการระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค และภาคผนวกระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
 
  3.ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ของอาเซียน 

4.กรอบการเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18 และกรอบการเจรจาของไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8
 
  ส่วนความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ยังไม่มีการลงมติจากที่ประชุม เนื่องจาก นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้สั่งปิดการประชุมไปก่อนในเวลา 16.30 น.

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
 

NEWS & TRENDS