รัฐย้ำไม่ทิ้ง SME Bannk

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้ดีขึ้น โดยเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ และไม่ต้องตกใจสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่กำลังมีปัญหา 2 แห่ง ทั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาล ซึ่งจะให้ความดูแลในเรื่องความมั่นคงและสิทธิของผู้ฝากเงิน โดยหากเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) หรือหากมีผลขาดทุนจากนโยบายรัฐบาล ก็จะมีการตั้งงบประมาณชดเชยให้อยู่ ซึ่งในส่วนนี้จะรวมถึงผลขาดทุนของรัฐบาลในอดีตด้วย

 


นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้ดีขึ้น โดยเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ และไม่ต้องตกใจสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่กำลังมีปัญหา 2 แห่ง ทั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาล ซึ่งจะให้ความดูแลในเรื่องความมั่นคงและสิทธิของผู้ฝากเงิน โดยหากเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) หรือหากมีผลขาดทุนจากนโยบายรัฐบาล ก็จะมีการตั้งงบประมาณชดเชยให้อยู่ ซึ่งในส่วนนี้จะรวมถึงผลขาดทุนของรัฐบาลในอดีตด้วย

“สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่การแก้ไขก็ต้องใช้เวลาบ้าง โดยขอยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่สะสมปัญหาให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเอ็นพีแอลหรือปัญหาต่างๆ แต่ยอมรับว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมา สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีความเข้าใจว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นก็เก็บเอาไว้ก่อน แต่รัฐบาลชุดนี้ไม่มีแนวคิดที่จะสะสมปัญหาไว้อย่างนั้นโดยจะดำเนินการแก้ไขทันที” นายกิตติรัตน์ กล่าว

นอกจากนี้ ในส่วนของกฎเกณฑ์ หรือระเบียบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐดีอยู่แล้ว แต่การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบยังเป็นปัญหาอยู่ ซึ่งต้องดำเนินการรวมกัน รวมทั้ง องค์กรนานาชาติที่ให้คำชี้แนะทางกระทรวงการคลังที่ทำหน้าที่ดูแลผ่านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ก็จะรับข้อชี้แนะมาไตร่ตรองให้รอบคอบ และเชื่อว่าจะมีทิศทางที่ดีแน่นอน

นายกิตติรัตน์ กล่าวอีกว่า กรณีไอแบงก์ที่มีปัญหาในเรื่องของเอ็นพีแอลนั้น ก็เหมือนกับสถาบันการเงินทั่วโลกที่ต้องดำเนินการแก้ไข หากทราบว่าเกิดจากตรงไหน ก็ต้องแก้กันไป หากเกิดจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ก็แก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก และเอาผิดต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งไอแบงก์ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ตั้งแต่นายธานินทร์ อังสุวรังษี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารคนใหม่ เข้ามารับหน้าที่ และเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น.

NEWS & TRENDS