ย้ำสิ้นสงกรานต์เจอต่างด้าวเถื่อนจับนายจ้างโดนด้วย

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการออกเอกสารให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้ง 3 สัญชาติที่มาขอขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ก่อนจะหมดเขตในวันที่ 13 เมษายนนี้ ว่า จากข้อมูลของ กกจ. เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา มีนายจ้างมายื่นขอโควตาแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติจำนวน 54,702 คน มีแรงงานมาขอขึ้นทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำงานทั้งหมด 414,820 คน แบ่งเป็นแรงงานสัญชาติพม่า 290,020 คน กัมพูชา 88,688 คน และลาว 44,712 กัมพูชา นอกจากนี้ มีบุตรของแรงงานซึ่งเป็นผู้ติดตามจะต้องมาทำ CI จำนวน 2,954 คน แบ่งเป็นบุตรชาวพม่า 920 คน กัมพูชา 1,278 คน และลาว 756 คน

 


นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการออกเอกสารให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้ง 3 สัญชาติที่มาขอขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ก่อนจะหมดเขตในวันที่ 13 เมษายนนี้ ว่า จากข้อมูลของ กกจ. เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา มีนายจ้างมายื่นขอโควตาแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติจำนวน 54,702 คน มีแรงงานมาขอขึ้นทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำงานทั้งหมด 414,820 คน แบ่งเป็นแรงงานสัญชาติพม่า 290,020 คน  กัมพูชา 88,688 คน และลาว 44,712 กัมพูชา นอกจากนี้ มีบุตรของแรงงานซึ่งเป็นผู้ติดตามจะต้องมาทำ CI จำนวน 2,954 คน แบ่งเป็นบุตรชาวพม่า 920 คน กัมพูชา 1,278 คน และลาว 756 คน

นายประวิทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ กกจ.ได้ดำเนินการออกเอกสารให้แก่แรงงานต่างด้าวแล้วจำนวนกว่า 30,000 คน และเหลือแรงงานต่างด้าวที่รอการออกเอกสารอีกประมาณกว่า 380,000 คน เนื่องจากการดำเนินการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(วันสต๊อปเซอร์วิส)แต่ละแห่งสามารถออกเอกสารให้แรงงานต่างด้าวได้วันละไม่เกิน 500 คนต่อเท่านั้น เพราะเป็นการออกเอกสารจากหลายหน่วยงานต้องทำหลายขั้นตอนให้เสร็จภายในวันเดียว อย่างไรก็ตาม กกจ.คาดว่าหลังจากวันที่ 13 เมษายนนี้ ซึ่งหมดเขตการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว จะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 120 วันในการออกเอกสารทั้งหมด โดยหลังจากนี้จะต้องสรุปข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันที่ 9 เมษายนนี้ เพื่อขอขยายเวลาการออกเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าวและผ่อนผันไม่ให้มีการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นขอโควตาไว้แล้ว

“ผมยืนยันว่าการขอมติ ครม.ดังกล่าว ไม่ได้เป็นการขยายเวลาการยื่นขอโควตาทำงาน รวมถึงไม่คุ้มครองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากพบจะมีการจับกุมและนายจ้างจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย” นายประวิทย์ กล่าวในที่สุด

NEWS & TRENDS