EXIM BANK ร่วมลงนามกับ พริมา มารีน ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงกองเรือให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

     ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับ พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) และ สุรพล มีเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นทลิน จำกัด และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท พริมา มารีน ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงกองเรือให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมเสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท พริมา มารีน จำนวน 26 ลำ วงเงินรวม 343 ล้านบาท รวมถึงการติดตั้งระบบ Ballast Water Treatment System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการปรับคุณภาพน้ำในเรือก่อนการปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ช่วยยกระดับการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชยนาวีไทยให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระดับสากล ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับบทบาท Green Development Bank ของธนาคารในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 เร็วกว่าเป้าหมายประเทศไทย 20 ปี และ 15 ปี ตามลำดับ ณ พริมา มารีน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS