สสว.จัดงบ 310 ล้านช่วยเหลือ SMEs

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เห็นชอบให้จัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 310 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ โดยมีโครงการที่สำคัญกว่า 10 โครงการ โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อชดเชยดอกเบี้ย 3% ในปีแรก ให้กับผู้ประกอบการที่กู้เงินกับสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ประมาณ 6,300 ราย

 


นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เห็นชอบให้จัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 310 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ โดยมีโครงการที่สำคัญกว่า 10 โครงการ โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อชดเชยดอกเบี้ย 3% ในปีแรก ให้กับผู้ประกอบการที่กู้เงินกับสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ประมาณ 6,300 ราย

“ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (ครม.) เพื่อนำเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาแล้ว และเชื่อว่าคงจะเสนอเข้าหารือในที่ประชุมวันที่ 12 ก.พ.นี้ได้ โดยวงเงินที่เข้าไปช่วยชดเชยดอกเบี้ยนั้น ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) บอกว่า เงินชดเชย 200 ล้านบาท ยังน้อยเกินไป จึงอาจต้องเสนอเพิ่มเติมอีกที” นายประเสริฐกล่าว

ด้าน นายชาวันย์ สวัสดิ์ - ชูโต รองผู้อำนวยการ สสว. รักษาการผู้อำนวยการ สสว. เปิดเผยว่า สสว.จะเสนอที่ประชุม ครม.วันที่ 12 ก.พ.นี้ พิจารณาจัดสรรการใช้เงินกองทุนเอสเอ็มอีวงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งกองทุนเงินร่วมลงทุน (เวนเจอร์แคปปิตอลฟันด์) ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ขาดสภาพคล่อง โดยให้ภาครัฐเข้าไปร่วมลงทุนในสัดส่วน 35% ระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบกำหนดให้ทางผู้ประกอบการซื้อหุ้นกลับคืน

 

NEWS & TRENDS