“ซิตี้แบงก์” ประกาศแต่งตั้ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ คนใหม่

     ธนาคารซิตี้แบงก์ ประกาศแต่งตั้ง ณัฐพันธุ์ อัศว์วิเศษศิวะกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย เพื่อรับผิดชอบดูแลและขับเคลื่อนธุรกิจของซิตี้แบงก์ในประเทศไทย ผ่านแผนกลยุทธ์ที่อาศัยประโยชน์จากเครือข่ายทั่วโลกและผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม โดยขึ้นตรงต่อ นางซู ลี หัวหน้าสายงานตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารซิตี้แบงก์ ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ และนางสาวนฤมลจิวังกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย

     ณัฐพันธุ์ มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและธนาคารมากว่า 23 ปี ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตลาดทุนและการบริหารสภาพคล่อง (Head of Global Markets and ALM Treasury) ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ ประเทศไทย (BNP Paribas Thailand) โดยมีบทบาทในฐานะผู้นำและกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์และอนุพันธ์ (Head of Fixed Income, Commodities and Currencies Sales) ให้กับธนาคารแบงก์ ออฟ อเมริกา ประเทศไทย (Bank of America Thailand) ก่อนรับตำแหน่งล่าสุด ณ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

     นฤมล จิวังกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญสำหรับซิตี้แบงก์ เนื่องจากมีกระแสเงินทุนจากลูกค้าทั่วโลกไหลเข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการลงทุนจากต่างประเทศโดยผู้จัดการสินทรัพย์ในประเทศอย่างต่อเนื่อง ในฐานะธนาคารที่มีเครือข่ายทั่วโลก การสนับสนุนและเชื่อมโยงกระแสเงินทุนเหล่านั้นให้กับลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด และซิตี้แบงก์มีความมั่นใจว่า นายณัฐพันธุ์ จะสามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้สำเร็จ”

     ซู ลี หัวหน้าสายงานตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารซิตี้แบงก์ ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ กล่าวว่า “จากเครือข่ายที่กว้างขวางและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ความเป็นผู้นำของ นายณัฐพันธุ์ จะช่วยให้ซิตี้แบงก์สามารถพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าสถาบันและองค์กรขนาดใหญ่ต่อไป”

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS