สหรัฐเปิดทาง 13 สินค้าไทยยื่นคำร้องคืนสิทธ์จีเอสพี

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2556 เปิดการทบทวนโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ที่สหรัฐให้กับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก รวมถึงไทย ประจำปี 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ส่งออกไทย ผู้นำเข้าสหรัฐ และภาครัฐบาล สามารถยื่นคำร้องในการทบทวนดังกล่าวได้ภายในวันที่ 12 เม.ย.2556 ซึ่งมีสินค้าไทยที่สามารถยื่นคำร้องขอคง หรือคืนสิทธิจีเอสพี รวม 13 รายการ    นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2556 เปิดการทบทวนโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ที่สหรัฐให้กับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก รวมถึงไทย ประจำปี 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ส่งออกไทย ผู้นำเข้าสหรัฐ และภาครัฐบาล สามารถยื่นคำร้องในการทบทวนดังกล่าวได้ภายในวันที่ 12 เม.ย.2556 ซึ่งมีสินค้าไทยที่สามารถยื่นคำร้องขอคง หรือคืนสิทธิจีเอสพี รวม 13 รายการ

    สินค้าที่ไทยขอคงสิทธิจีเอสพีกรณี De Minimis Waiver คือสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐ โดยมีส่วนแบ่งตลาดเกิน 50% ของสินค้าชนิดดังกล่าวที่สหรัฐนำเข้าจากทั่วโลก แต่มูลค่าการนำเข้ายังไม่ถึงเพดานที่กำหนดสำหรับปี 2555 เท่ากับ 21 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้าไทยที่อยู่ในเกณฑ์ 7 รายการ ได้แก่ ดอกกล้วยไม้สด มีส่วนแบ่งตลาด 58% แต่มูลค่าอยู่ที่ 8.98 ล้านเหรียญสหรัฐ, ทุเรียนสด ส่วนแบ่ง 100% มูลค่า 2.98 ล้านเหรียญสหรัฐ, มะละกอตากแห้ง ส่วนแบ่ง 97% มูลค่า 4.57 ล้านเหรียญสหรัฐ, มะขามตากแห้ง ส่วนแบ่ง 64% มูลค่า 2.88 ล้านเหรียญสหรัฐ, ข้าวโพดหวานปรุงแต่ง ส่วนแบ่ง 82% มูลค่า 8.22 ล้านเหรียญสหรัฐ, มะละกอแปรรูป ส่วนแบ่ง 67% มูลค่า 4.25 ล้านเหรียญสหรัฐ และรูปปั้นเนื้อละเอียด ส่วนแบ่ง 55% มูลค่า 0.80 ล้านเหรียญสหรัฐ

    ส่วนสินค้าที่ไทยขอคืนสิทธิจีเอสพีกรณี Redesignation คือสินค้าที่ถูกระงับสิทธิไปแล้ว แต่มูลค่านำเข้าสหรัฐในปีต่อมาต่ำกว่าเพดานที่สหรัฐกำหนด (ปี 2555 เท่ากับ 155 ล้านเหรียญสหรัฐ) สามารถขอคืนสิทธิจีเอสพีได้ มีสินค้าไทยที่อยู่ในเกณฑ์ 6 รายการ ได้แก่ แป้งธัญพืช ถูกตัดสิทธิปี 2549 มูลค่านำเข้า 5,000 เหรียญสหรัฐ, ปลาแมกเคอเรลปรุงแต่ง ถูกตัดสิทธิปี 2552 มูลค่านำเข้า 13.49 ล้านเหรียญสหรัฐ, กุ้งปรุงแต่งผสมเนื้อปลา ถูกตัดสิทธิปี 2553 มูลค่า 0.11 ล้านเหรียญสหรัฐ, เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต ถูกตัดสิทธิปี 2550 มีมูลค่า 3.36 ล้านเหรียญสหรัฐ, บรรจุภัณฑ์ทำด้วยพลาสติก ถูกตัดสิทธิปี 2549 มูลค่า 139 ล้านเหรียญสหรัฐ และกระเบื้องปูพื้นและผนัง ถูกตัดสิทธิปี 2532 มีมูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ.

NEWS & TRENDS