รัฐย้ำเจรจา FTA กับ EU จำเป็นช่วยไทยไม่เสียเปรียบอาเซียน

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความจำเป็นในการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ว่า เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบคู่แข่งในอาเซียน ซึ่งมีหลายประเทศที่ได้เริ่มต้นเจรจา FTA กับ EU ไปแล้วทั้ง สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย    นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความจำเป็นในการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ว่า เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบคู่แข่งในอาเซียน ซึ่งมีหลายประเทศที่ได้เริ่มต้นเจรจา FTA กับ EU ไปแล้วทั้ง สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย

    ทั้งนี้ การเจรจา FTA กับ EU จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และภาคบริการ ซึ่งในปัจจุบันปี 2554 EU มีการลงทุนในประเทศไทยจำนวน 3,037 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ EU เป็นตลาดการส่งออกสินค้าที่สำคัญของไทย การเจรจา FTA จะช่วยแก้ไขปัญหาการถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ซึ่งจะสิ้นสุดทั้งหมดในเดือน ม.ค. ปี 2558 ได้ โดยล่าสุดหัวหน้าทีมเจรจาทั้ง 14 ชุด กำลังหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนการเดินทางไปเจรจากับ EU นัดแรก ในช่วงเดือน พ.ค.นี้

NEWS & TRENDS