ปธ.หอการค้าฯใหม่ชี้ภารกิจเร่งด่วนดูแล SMEs

นาย พงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 47 ได้ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ โดยเลือกให้นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยคนที่ 23 พร้อมแต่งตั้งให้นายกลินท์ สารสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด รับตำแหน่งกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย ซึ่งกรรมการชุดใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ปี"56-57

 


นาย พงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 47 ได้ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ โดยเลือกให้นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยคนที่ 23 พร้อมแต่งตั้งให้นายกลินท์ สารสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด รับตำแหน่งกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย ซึ่งกรรมการชุดใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ปี"56-57

นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ภารกิจเร่งด่วนที่จะทำคือ การดูแลธุรกิจเอสเอ็มอี รวมถึงการติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากค่าเงินบาท ในกลางเดือน เม.ย. 2556จะ มีการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อรวบรวมปัญหา และข้อเสนอภาคเอกชนจากผลกระทบด้านต่าง ๆ ก่อนนำเสนอภาครัฐ โดยเอกชนต้องการให้รัฐบาลดูแลค่าบาทไม่ให้ผันผวนและแข็งค่าในอัตราสูงกว่า ประเทศคู่แข่งในภูมิภาค เพราะทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทัน จะเป็นอันตรายต่อการส่งออกด้วย

"รัฐควรจะมีการส่งสัญญาณเตือนให้ วางแผนธุรกิจล่วงหน้า เช่น หากค่าเงินบาทแข็งควรแจ้งให้ผู้ประกอบการเร่งนำเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบ เพื่อลดต้นทุน ส่วนแนวโน้มการส่งออกปีนี้ ในแง่ปริมาณไม่ได้ลดลง แต่ในแง่เม็ดเงินที่เป็นค่าบาทจะลดลง ดังนั้นรัฐต้องควบคุมอย่าให้ผันผวนเร็ว และแข็งค่าเกินประเทศคู่แข่ง แต่ต้องมองในเรื่องโอกาสจากบาทแข็งที่ได้นำเข้าสินค้าและทุนถูกลงด้วย"

นอกจากนี้ยังได้กำหนด 5 พันธกิจสำคัญในการดำเนินงาน ได้แก่ การสั่งสมองค์ความรู้และแบ่งปันสู่ภาคธุรกิจ การพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความสามารถแก่เอสเอ็มอี การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม พร้อมทั้งยังได้แบ่งสายงานออกเป็น 17 สายงาน ที่มีรองประธานกรรมการและกรรมการรองเลขาธิการรับผิดชอบดูแล เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ

 

NEWS & TRENDS