รัฐเตรียมดึงโรงงานเถื่อนนับพันเข้าระบบ

นายณัฐพล ณัฐฏสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดออกไปตรวจสอบโรงงานเถื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานฯ ซึ่งมีการแอบเดินเครื่องผลิตสินค้าและจ้างแรงงานจำนวนมาก คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 1,000 แห่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ในจ.สมุทรปราการ และจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ เช่น โรงงานฟอกย้อม, อู่ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น หากโรงงานมาขออนุญาตจากกรมโรงงานคงไม่สามารถอนุญาตได้แน่นอน เพราะมีการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายผังเมือง, อยู่ใกล้บริเวณวัด สถานที่ราชการ และทำผิดอื่นๆ อีกมาก

 


นายณัฐพล ณัฐฏสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดออกไปตรวจสอบโรงงานเถื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานฯ ซึ่งมีการแอบเดินเครื่องผลิตสินค้าและจ้างแรงงานจำนวนมาก คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 1,000 แห่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ในจ.สมุทรปราการ และจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ เช่น โรงงานฟอกย้อม, อู่ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น หากโรงงานมาขออนุญาตจากกรมโรงงานคงไม่สามารถอนุญาตได้แน่นอน เพราะมีการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายผังเมือง, อยู่ใกล้บริเวณวัด สถานที่ราชการ และทำผิดอื่นๆ อีกมาก

“โรงงานเหล่านี้ก่อสร้างเริ่มแรกไม่ถูกต้องมีทั้งที่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่น และยังไม่ได้รับอนุญาต แต่หากมาขออนุญาตจากกรมโรงงานเชื่อว่าคงไม่ได้รับอนุญาตแน่นอนเพราะมีการดำเนินการผิดขั้นตอนกฎหมาย ดังนั้นผู้ประกอบการกลุ่มนี้ก็เดินเครื่องผลิตเลย แต่ที่น่าเป็นห่วงพบว่าบางรายก็มีการปล่อยมลพิษจนสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน”นายณัฐพล กล่าว

อย่างไรก็ดีหากช่วยเหลือโรงงานเหล่านี้ให้เข้าอยู่ในระบบ และให้โรงงานดูแลเรื่องมาตรฐานและรักษาสิ่งแวดล้อมแทน ซึ่งจะเป็นแนวทางดีกว่าที กรมโรงงานจะสั่งให้ปิดกิจการ เพราะจะสามารถช่วยเหลือแรงงานให้ทำงานต่อไปได้

“การช่วยผู้ประกอบการดังกล่าวก็คงต้องมีการพิจารณาเรื่องกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อที่จะดึงกลุ่มดังกล่าวให้เข้าอยู่ในระบบอย่างถูกต้องต่อไป”นายณัฐพล กล่าว

NEWS & TRENDS