เฟ้นหา 10 สุดยอด SMEs ใน SME Thailand Inno Awards 2013

นิตยสาร SME Thailand ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เข้าร่วมประกวด SME Thailand Inno Awards 2013 ใน 10 สาขา เพื่อเฟ้นหา 10 แบรนด์ชั้นนำของธุรกิจ SMEs ไทย โดย 10 สาขานั้นประกอบด้วย

  

 

       นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดทำโครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2013 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อหวังกระตุ้นให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำนวัตกรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต ผู้ชนะประกวดทั้ง 10 รางวัลร่วมโชว์ผลิตภัณฑ์ในงาน SME Thailand Expo 2013
 
นายวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand และสื่อต่างๆ ในเครือกล่าวว่า จากการจัดทำโครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2013 ขึ้น ในช่วง 2 ปีที่ผ่านม าถือว่าได้ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้กับผู้ประกอบการในการให้ความสำคัญกับการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ๆ
 
       สำหรับการจัดโครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2013 ในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากพันธมิตรสำคัญอย่างธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สนับสนุนการจัดทำโครงการในครั้งนี้ด้วย ในส่วนของประเภทรางวัลนั้น แบ่งออกเป็น 10 รางวัลด้วยกันอันได้แก่
 
      รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์ รางวัลโดดเด่นด้าน Recycle Product รางวัลโดดเด่นด้านการตลาด รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์ รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม รางวัลโดดเด่นด้านพาณิชยศิลป์ รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและรางวัลโดดเด่นด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม
 
“เรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องของการคิด ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา ทั้งทางด้านสินค้า บริการ หรือการบริหารจัดการ ที่ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ เหมาะสมกับองค์กร ตลอดจนช่วยพัฒนาสินค้า และบริการให้โดดเด่น น่าสนใจ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องที่ต้องเริ่มจากศูนย์เสมอไป แค่ต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนจากที่เป็นอยู่ แล้วทำให้เกิดจุดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเท่านี้ก็ถือเป็นนวัตกรรม”

  ด้านนายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยต้องเผชิญความท้าทาย รวมถึงต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลากับสถานการณ์ต่างๆ เช่น ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น  ดังนั้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงต้องมีความพร้อมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการ และการตลาดในการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งจากในประเทศและนอกประเทศ
 
ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในด้านแหล่งเงินทุนและส่งเสริมด้านองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาโดยตลอด จึงได้สนับสนุนการจัดการประกวดโครงการ SME Thailand Inno Awards 2013 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้ความสำคัญกับการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างเป็นจุดขายและสามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับสากล
 
       โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ SME Thailand Inno Awards 2013 จะต้องเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ประกอบการที่ก่อตั้งกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สินค้าหรือบริการต้องมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจ ซึ่งผู้ชนะทั้ง 10 รางวัล จะได้รับสิทธิจากธนาคารในการเข้าร่วมโครงการ K SME Care ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ smethailand.innoawards@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2270-1123-4 ต่อ 205
 
         โดยส่ง Company Profile ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยจะทำการปิดรับสมัครในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ สำหรับผู้ชนะการประกวดจะได้ร่วมออกงานแสดงสินค้าในงาน SME Thailand Expo 2013 อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านสื่อในเครือนิตยสาร SME Thailand อีกด้วยรางวัล SME Thailand Inno Awards 2013
 
1. รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์
        พิจารณาจากการนำความคิดสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์ ทำให้ธุรกิจโดดเด่นและมีความแตกต่าง ซึ่งเป็นธุรกิจหรือรูปแบบที่ยังไม่มีในตลาด
 
2. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
        พิจารณาจากการนำสินค้าและบริการที่มีอยู่ทั่วไปมาต่อยอดหรือใส่ความคิดสร้างสรรค์จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและกลายเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่ในตลาด
 
3. รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์
        พิจารณาจากสินค้าที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
4. รางวัลโดดเด่นด้าน Recycle Product
        พิจารณาจากการนำเอาวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาออกแบบจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความสวยงามโดดเด่น และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
 
5. รางวัลโดดเด่นด้านการตลาด
        พิจารณาจากความสามารถในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้สินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงกว้าง
 
6. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์
        พิจารณาจากความสามารถในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง
 
7. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
        พิจารณาจากการนำความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
 
8. รางวัลโดดเด่นด้านพาณิชยศิลป์
        พิจารณาจากการนำความสามารถทางด้านศิลปะเฉพาะด้าน ไปต่อยอดและสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

9. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
        พิจารณาจากสินค้าหรือบริการทีให้ความสำคัญกับกระบวนการการผลิตที่ปลอดสารพิษตั้งแต่ต้นจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์
 
10. รางวัลโดดเด่นด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม
        พิจารณาจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีความสวยงามโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์และสามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถสื่อสารถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
 
 
  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร SME Thailand Inno Awards 2013  ได้ที่ www.smethailandclub.com  หรือ www.smethailand-expo.com หรือ


 

NEWS & TRENDS