พาณิชย์ร่วม 16 องค์กรเปิดต้นแบบร้าน “โชวห่วย โชว์สวย”

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ 16 พันธมิตร ว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ 5 เรื่อง

 


นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ 16 พันธมิตร ว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ 5 เรื่อง คือ  

1) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า  การบริหารสินค้าคงคลัง การพัฒนาร้านค้าเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ และการเพิ่มบริการเสริมต่าง ๆ อย่างครบวงจร   

2) จัดทำ 2 Model ร้านค้าต้นแบบ สำหรับร้านขนาดเล็ก 4x6 เมตร และขนาดกลาง 8x6 เมตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้ทันสมัย สวยงาม โดยใช้สิ่งของ และอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมมา
ปรับปรุง   เพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการด้วยเทคนิค  5 ส สัมพันธ์ คือ สวย สะอาด สว่าง สะดวก และสบาย หรือหากต้องการปรับปรุงร้านใหม่ ก็สามารถลงทุนเพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ มาปรับภาพลักษณ์ร้านให้เป็นไปตามแนวทางที่ให้ไว้   

3) สนับสนุนให้ร้านค้ามีบริการเสริมอย่างครบวงจร  เพื่อเพิ่มรายได้และดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการมากขึ้น เช่น ให้บริการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าประกัน ภาษี บัตรเครดิต ตั๋วเครื่องบิน และบริการตู้น้ำหยอดเหรียญ  ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษจากหน่วยงานพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน 

4) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อต้นทุนต่ำ พร้อมเงื่อนไขพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ  มีเงื่อนไขพิเศษ เช่น มีบริการเสริมในการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ย  และค่าธรรมเนียมการกู้ในอัตราพิเศษ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

5) ร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมีแผนจัดแคมเปญครั้งใหญ่ ขายสินค้าราคาพิเศษลด 20-30% ในงาน “โชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม” ระหว่างวันที่  25 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556 ณ ร้านค้าส่งที่ร่วมโครงการ 77 แห่งทั่วประเทศ   นอกจากนี้ยังมีแผนจัดแคมเปญย่อย ลดราคาสินค้าเป็นช่วง ๆ หมุนเวียนตลอดทั้งปี   

                           “ในวันนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเปิดตัวร้านต้นแบบของ “โชวห่วย โชว์สวย” ขนาดเล็ก ที่มีรูปแบบการจัดร้านด้วยเทคนิค 5 ส สัมพันธ์ และมีบริการเสริมอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรในครั้งนี้  เพื่อหวังให้เป็นแนวทางและแบบอย่างในการจัดร้านค้าให้มีความสวยงาม และทันสมัย  ซึ่งจะช่วยให้ร้านค้าส่งค้าปลีกที่มีอยู่กว่า 500,000 รายทั่วประเทศ นำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาร้านของตนเองให้สามารถเรียกลูกค้าเข้าร้าน และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  พร้อมนี้ขอเชิญชวนให้ร้านค้าส่งค้าปลีก   ทั่วประเทศ เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจของท่านเข้มแข็ง แข่งขันได้ ตามแนวทางที่กล่าวข้างต้น ก่อนนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนภายใต้ระบบการค้าเสรี  และขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “โชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย    รวมใจช่วยสังคม” ที่จะจัดขึ้นในวันที่  25 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556  นี้  ณ ร้านค้าส่งที่ร่วมโครงการ   ทั่วประเทศ”

รายชื่อ 16 พันธมิตร

1.สมาคมการค้าส่ง-ค้าปลีกไทย  
2.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
3.ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
4.ธนาคารกรุงเทพ  
5.ธนาคารกรุงไทย  
6.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
7.ธนาคารกสิกรไทย  
8.ธนาคารทหารไทย  
9.ธนาคารไทยพาณิชย์  
10.ธนาคารออมสิน 
11.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
12.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
13.การประปานครหลวง
14.TRUEMoney 
15.DTAC 
16.AIS 

NEWS & TRENDS