ค้าส่ง-ค้าปลีกพร้อมร่วมโครงการร้านโชว์สวย

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า สมาชิกของสมาคม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าส่ง-ค้าปลีกทั่วประเทศ ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการ "ร้านโชว์ห่วย โชว์สวย ทั่วไทย" เพื่อพัฒนาร้านค้าให้เป็นที่สนใจ และมีบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และให้สามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ หรือร้านสะดวกซื้อได้ เพื่อการประกอบธุรกิจในอนาคต

 


นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า สมาชิกของสมาคม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าส่ง-ค้าปลีกทั่วประเทศ ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการ "ร้านโชว์ห่วย โชว์สวย ทั่วไทย" เพื่อพัฒนาร้านค้าให้เป็นที่สนใจ และมีบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และให้สามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ หรือร้านสะดวกซื้อได้ เพื่อการประกอบธุรกิจในอนาคต

ในขณะที่ ภาวะการค้าปลีกในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ถือว่าขยายตัวลดลง เนื่องจากในช่วงหน้าร้อน ทำให้ความต้องการบริโภคลดลง ร้อยละ 5-10 ซึ่งตลอดทั้งปี คาดว่า ยอดค้าปลีกจะขยายตัวไม่มากนัก และราคาสินค้าจะไม่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการแข่งขันมีสูง จึงไม่สามารถปรับราคาสินค้าขึ้นได้

NEWS & TRENDS