บีโอไอเตรียมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจไทย-จีน

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอ ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “Thai-Chinese Business Forum 2013” รวมถึงกิจกรรมเจรจาจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทย-จีน ในวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน สร้างความเชื่อมั่น และให้ข้อมูลเรื่องศักยภาพการลงทุนในประเทศไทยแก่กลุ่มนักธุรกิจจีนจากสมาคมนักธุรกิจยอดเยี่ยมเชื้อสายจีนทั่วโลกในโอกาสเดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในไทยระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2556 นี้

 

       
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอ ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “Thai-Chinese Business Forum 2013” รวมถึงกิจกรรมเจรจาจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทย-จีน ในวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน สร้างความเชื่อมั่น และให้ข้อมูลเรื่องศักยภาพการลงทุนในประเทศไทยแก่กลุ่มนักธุรกิจจีนจากสมาคมนักธุรกิจยอดเยี่ยมเชื้อสายจีนทั่วโลกในโอกาสเดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในไทยระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2556 นี้
          
ภายในงานนักธุรกิจไทย-จีน จะได้มีโอกาสพบปะ และเจรจาทางธุรกิจร่วมกัน ล่าสุดมีนักธุรกิจจีนแสดงความสนใจเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้แล้วจำนวน 100 คน จาก 89 บริษัท โดยเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ แปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร ชิ้นส่วนโลหะ ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง ยา และเคมีภัณฑ์ สิ่งทอ พลังงานและเหมืองแร่ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากบีโอไอ จะใช้โอกาสนี้ให้ข้อมูล เรื่อง “โอกาสการลงทุนในไทย” ยังมีอีกหลายหน่วยงาน ร่วมให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
           
“บีโอไอ และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและจัดกิจกรรมมาแล้วหลายครั้ง โดยทุกครั้งจะสามารถกระตุ้นการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการค้า และการลงทุน รวมถึงด้านการท่องเที่ยว บีโอไอมั่นใจว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยตอกย้ำถึงความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจไทย-จีนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการลงทุนที่หลังจากนักธุรกิจได้ฟังข้อมูลความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง และการกระจายสินค้าในอาเซียน และภูมิภาคอื่น ๆ ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยยังมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่อีกมาก ซึ่งสามารถกระตุ้นให้นักธุรกิจจีนเล็งเห็นโอกาสการลงทุนในประเทศไทยในอนาคต ” นายอุดม กล่าว
          
นายอุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการลงทุนของกลุ่มนักธุรกิจจีนในไทยมีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2555 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากจีนทั้งสิ้น 44 โครงการ เงินลงทุน 12,829 ล้านบาท สำหรับช่วงเดือนมกราคม –กุมภาพันธ์ 2556 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากจีน รวม 4 โครงการ มูลค่า เงินลงทุน 761 ล้านบาท ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากยาง โลหะภัณฑ์ เป็นต้น

NEWS & TRENDS