เปิดงาน "บิ๊กซี พาณิชย์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “บิ๊กซี พาณิชย์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ณ บริเวณชั้น 2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ราชดำริ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ว่า

 


นางวัชรี  วิมุกตายน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “บิ๊กซี พาณิชย์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”  ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)  ณ บริเวณชั้น 2  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ราชดำริ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ว่า

รัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน  ในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ให้มีศักยภาพ  โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการพัฒนาในเชิงธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างภาพลักษณ์และตราสินค้า (Branding) และระบบการบริหารโลจิสติกส์

การจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นการประสานผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย กล่าวคือ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จะมีช่องทาง และโอกาสในการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะการได้เข้ามาจำหน่ายในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ อย่างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ รู้จักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพส่งผลให้ได้ราคาที่สูงขึ้น อันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้บริโภคจะได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าโอทอป จากภูมิภาคอื่นๆ ด้วย


สำหรับพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP ที่บิ๊กซี มีเป้าหมายเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ทั้งจากจีน ไต้หวัน เวียดนาม เกาหลี รัสเซีย ยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการขยายตลาดสินค้า OTOP ทั้งนี้ บิ๊กซีจะเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP อีก 25 สาขา ทั้งในกรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และอุบลราชธานี

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ร่วมกับผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ โดยจะมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย  ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายนนี้ ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการกำหนดแผนงานพัฒนาสินค้า บรรจุหีบห่อ ช่องทางการตลาด  ซึ่งผู้ค้าปลีกไทยจะสามารถเป็นผู้แทนการค้าสินค้า OTOP นำไปสู่ตลาดอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ 

NEWS & TRENDS