EXIM Bank จัดอบรม "SMEs ไทย ส่งออกมั่นใจ" จำนวนจำกัด

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “SMEs ไทย ส่งออกมั่นใจ...ไปกับ EXIM”

 


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “SMEs ไทย ส่งออกมั่นใจ...ไปกับ EXIM”

ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.30 น. ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ 

เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงเบื้องต้นทางการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารส่งออก วิธีวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้า และ Workshop ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และพิจารณาคู่ค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ สนใจสำรองที่นั่งได้ทางเว็บไซต์ www.exim.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน! รับจำนวนจำกัด สอบถามโทร. 0 2271 3700 ต่อ 1733-9

 

NEWS & TRENDS