ทีเอ็มบีเปิดบริการช่วย SMEs บริหารเสี่ยงเงินผันผวน

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ กล่าวว่า ในภาวะที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ยังคงดูอ่อนแอและเปราะบาง ประกอบกับการที่จีนมีมาตรการป้องกันสภาวะฟองสบู่ภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเกิดการชะลอตัวลง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจไทยที่ดูจะโดดเด่นกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ ทำให้เงินบาทมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจของโลกและภูมิภาค ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงได้รับผลกระทบดังกล่าว
    นายปิติ  ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ กล่าวว่า ในภาวะที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ยังคงดูอ่อนแอและเปราะบาง ประกอบกับการที่จีนมีมาตรการป้องกันสภาวะฟองสบู่ภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเกิดการชะลอตัวลง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจไทยที่ดูจะโดดเด่นกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ ทำให้เงินบาทมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจของโลกและภูมิภาค ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงได้รับผลกระทบดังกล่าว

    บริการ “ทีเอ็มบี พรีเพด เอฟเอ็กซ์ ฟอร์เวิร์ด”  สำหรับลูกค้านิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า – ส่งออกนี้ เป็นบริการที่ช่วยลูกค้าเอสเอ็มอีในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เพิ่มความสะดวกโดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องขอวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศแต่อย่างใด สามารถลดความยุ่งยากและเวลาสำหรับการใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน ซึ่งผู้ประกอบการเพียงแค่ชำระเงินมัดจำ ร้อยละ 12-15 ของมูลค่าธุรกรรมตามสกุลเงินและอายุของสัญญา

    โดยบริการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรับรู้จำนวนเงินที่ต้องชำระหรือได้รับชำระล่วงหน้าได้อย่างแน่นอน ทำให้การจัดสรรเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริการ “ทีเอ็มบี พรีเพด เอฟเอ็กซ์ ฟอร์เวิร์ด”  นี้ครอบคลุม 4 สกุลเงิน ได้แก่ ดอลล่าร์สหรัฐ  เงินยูโร เยนญี่ปุ่น ดอลล่าร์สิงคโปร์ มูลค่ารวมทุกสัญญาไม่เกิน 30 ล้านบาท และสัญญามีอายุสัญญาสูงสุดถึง 6 เดือน โดยในช่วงแรกจะนำเสนอบริการนี้กับลูกค้านิติบุคคลที่มีวงเงินสินเชื่อกับทีเอ็มบี และ            จะขยายผลไปสู่ผู้ประกอบการทั่วไปในอนาคต

    ลูกค้าทีเอ็มบีที่สนใจบริการ “ทีเอ็มบี พรีเพด เอฟเอ็กซ์ ฟอร์เวิร์ด” และต้องการปรึกษาเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่ศูนย์ธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี     โทร.02- 828- 2828

NEWS & TRENDS