ซีไอเอ็มบีจับมือ EXIM Bank หนุนส่งออกไทย

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หนึ่งในเป้าหมายของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คือการสนับสนุนลูกค้าในการขยายตลาดการค้าในต่างประเทศ แต่การขยายตลาดการค้าต่างประเทศ ลูกค้าต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ทั้งความเสี่ยงของประเทศ และความเสี่ยงของคู่ค้า ที่ไม่คุ้นเคยเหมือนทำตลาดในไทย

 


นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หนึ่งในเป้าหมายของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คือการสนับสนุนลูกค้าในการขยายตลาดการค้าในต่างประเทศ แต่การขยายตลาดการค้าต่างประเทศ ลูกค้าต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ทั้งความเสี่ยงของประเทศ และความเสี่ยงของคู่ค้า ที่ไม่คุ้นเคยเหมือนทำตลาดในไทย

ดังนั้น ธนาคาจึงได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพนักลงทุนไทย ขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ ด้วยบริการประกันการส่งออก (Export Credit Insurance)
ซึ่งจะสามารถป้องกันความเสี่ยงในการชำระเงินได้ โดยการทำประกันการส่งออกกับ EXIM BANK ผ่านทางธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งลูกค้าสามารถทำประกันครอบคลุมประเทศที่ส่งออกมากกว่า 135 ประเทศทั่วโลก 

ด้านนายคนิสร์ สุคนธมาน  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า ปัจจุบันภาคการส่งออกของไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทาย อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวดีจากผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤตหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  ตลอดจนผลกระทบจากการปรับลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีปัญหาความไม่สงบและความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการชำระเงินของผู้ซื้อในต่างประเทศ รวมทั้งโอกาสในการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่เติบโตและมีศักยภาพสูง แต่ในบางประเทศยังคงมีความไม่แน่นอนสูงและมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การนำเข้าต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง จึงอาจทำให้ผู้ส่งออกไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น 

ธสน. ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ส่งออกไทยในการเพิ่มศักยภาพในการส่งออก จึงได้นำเสนอ “บริการประกันการส่งออก” เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ส่งออกจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ทั้งที่เกิดจากความเสี่ยงทางการค้าหรือการเมือง บริการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ส่งออกในการบุกตลาดการค้าใหม่ๆ หรือขยายการส่งออกในทุกตลาดทั่วโลก โดยไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยง นอกจากนี้ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ยังสามารถขยายสินเชื่อให้แก่ลูกค้า โดยนำการโอนสิทธิสินไหมทดแทนของบริการนี้เป็นหลักประกันได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายสินเชื่อของธนาคารโดยเฉพาะลูกค้า SMEs
    
การลงนามในความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและสนับสนุนให้ลูกค้าของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สามารถขยายธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศได้มากขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  ตลอดจนผู้ส่งออกที่เป็นลูกค้าของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะได้รับความสะดวกจากการใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก”
    
 

NEWS & TRENDS