หวั่นเปลี่ยนกติกา สมาชิก ตจว.จับตาปรับโครงสร้าง ส.อ.ท.

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) กล่าวว่า ขณะนี้สมาชิกสายงานต่างจังหวัดกำลังติดตามแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสอท.อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากการประชุมกรรมการสภาฯ(กส.)เดือนเมษายน 2556 นี้ มีการผลักดันให้มีการเปลี่ยนกติกาเลือกตั้งใหม่ก็จะคัดค้าน

 


นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) กล่าวว่า ขณะนี้สมาชิกสายงานต่างจังหวัดกำลังติดตามแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสอท.อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากการประชุมกรรมการสภาฯ(กส.)เดือนเมษายน 2556 นี้ มีการผลักดันให้มีการเปลี่ยนกติกาเลือกตั้งใหม่ก็จะคัดค้าน

“หากมีการออกระเบียบใหม่ไม่ให้กรรมการมีการมอบอำนาจผู้เข้าประชุมแทนได้ตามระเบียบเดิมทางสมาชิกต่างจังหวัดจะคัดค้านด้วยการยื่นฟ้องทันที เพราะมองว่ากติกาใหม่จะเป็นการลดอำนาจสมาชิกต่างจังหวัด” นายทวีกิจ กล่าว

ด้านนายวัลลภ วิตนากร รองประธานสอท.กล่าวว่า ขณะนี้คณะทำงานกำลังพิจารณาปรับโครงสร้างคุณสมบัติของผู้ที่จะมาลงทะเบียนเลือกตั้ง ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และไม่ถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิบุคคลใดทั้งสิ้น

สำหรับปัญหาที่สมาชิก สอท.แตกเป็น 2 ส่วนใน เวลานี้ ทางฝ่ายรัฐบาลเองยอมรับสถานะนายพยุงศักดิ์ เป็นประธานตัวจริง ส่วนการเลือกตั้งประธานคนใหม่ตามวาระจะเป็นเดือนมีนาคม ปี 2557 โดยส่วนตัวคิดว่าเหลือเวลาอีกไม่นาน

“อยากให้ทุกฝ่ายรอให้ถึงตอนนั้นแล้วค่อยตัดสินเลือกประธานกันอีกครั้งก็ได้ โดยตอนนี้อยากให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่เพื่อสภาอุตฯอย่างเต็มที่ก่อน” นายวัลลภ กล่าว
 

NEWS & TRENDS