สสว. เปิดรับสมัครบุคคลชิงเก้าอี้ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสว. โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุระหว่าง

 


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสว. โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุระหว่าง 40-55 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และต้องมีประสบการณ์ในระดับบริหารด้านการกำหนดนโยบาย หรือการบริหารแผนงาน โครงการเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ฯลฯ

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ทำการ สสว. หรือติดตามรายละเอียดและ  download ใบสมัครได้ที่ www.sme.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนิมิตร วงศ์จันทร์ โทรศัพท์ 02-298-3251 และ 02-298-3246 

NEWS & TRENDS