ชุดนักเรียนอ้างค่าแรง 300 บาทขอขยับขึ้นราคา

กรมการค้าภายในไม่ขัดผู้ผลิตชุดนักเรียนขอขึ้นราคาอ้างรับผลกระทบค่าแรงขั้นต่ำ300บาท

 

กรมการค้าภายในไม่ขัดผู้ผลิตชุดนักเรียนขอขึ้นราคาอ้างรับผลกระทบค่าแรงขั้นต่ำ300บาท

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้า ว่าขณะนี้มีผู้ผลิตชุดนักเรียนบางยี่ห้อ ยื่นขอปรับขึ้นราคา โดยในสัปดาห์หน้า กรมการค้าภายใน จะเรียกผู้ประกอบการชุดนักเรียนที่ยื่นขอปรับราคา มาหารือเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงพบว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ผู้ประกอบการด้านสิ่งทอ และเสื้อผ้า รวมถึงชุดนักเรียน เนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย ซึ่งเห็นว่าหากดูจากโครงสร้างต้นทุนแล้ว มีเหตุสมควร ก็สามารถปรับขึ้นราคาได้ ทั้งนี้หากผู้ผลิตชุดนักเรียน ได้รับอนุญาตให้ปรับขึ้นราคาจริง ก็มั่นใจว่า จะไม่กระทบต่อผู้บริโภค เพราะจะเป็นการปรับขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น

NEWS & TRENDS