24 เม.ย. เอกชนนัดหารือวิกฤตส่งออกก่อนคุยรัฐ

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในวันที่ 24 เม.ย.นี้จะเชิญสมาชิกมาร่วมหารือถึงสถานการณ์เงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นในวันที่ 26 เม.ย.จะนำข้อสรุปที่ได้ไปหารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในวันที่ 24 เม.ย.นี้จะเชิญสมาชิกมาร่วมหารือถึงสถานการณ์เงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นในวันที่ 26 เม.ย.จะนำข้อสรุปที่ได้ไปหารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

  ประธาน ส.อ.ท.กล่าวว่า หากเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับค่าเงินในภูมิภาคแล้วถือว่าแข็งค่ามากสุด และแข็งค่าอยู่เพียงประเทศเดียว เพราะนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 เม.ย.2556 เงินบาทแข็งค่าขึ้น 5-6% มากสุดในเอเชีย และแข็งค่าสูงสุดเมื่อเทียบในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีอุตสาหกรรมที่น่าเป็นห่วง คือ กลุ่มสิ่งทอ และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีกำไรค่อนข้างต่ำ

  หากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินในเอเชียแล้ว เงินบาทของไทยแข็งค่า 0.77% เงินรูปของอินเดียอ่อนค่า 0.71% เงินด่องของเวียดนามอ่อนค่า 0.69% เงินริงกิตของมาเลเซียแข็งค่า 0.1% เงินดอลลาร์ของสิงคโปร์อ่อนค่า 0.97%

NEWS & TRENDS