ศศินทร์จัดสัมมนาธุรกิจไทยรับ AEC ฟรี 6 รอบ 6 เรื่อง

ศศินทร์ จัดสัมมนาฟรี AEC ปี 2556 ทั้งหมด 6 รอบ 6 เรื่อง หวังเสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการไทยรับศึกตลาดแข่งขันรุนแรง ย้ำแต่ละหัวข้อเน้นเจาะลึกกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจที่มาแรง หลังเปิดประตูอาเซียน

 


       ศศินทร์ จัดสัมมนาฟรี AEC  ปี 2556  ทั้งหมด 6 รอบ 6 เรื่อง หวังเสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการไทยรับศึกตลาดแข่งขันรุนแรง  ย้ำแต่ละหัวข้อเน้นเจาะลึกกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจที่มาแรง หลังเปิดประตูอาเซียน
 
ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ    ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาศศินทร์ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 5 รอบ  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักธุรกิจในสาขาต่าง ๆ เป็นอย่างสูง  เพื่อเป็นการทำหน้าที่สถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและภาคธุรกิจ   ดังนั้นในปี 2556 นี้จึง   จัดสัมมนาเกี่ยวกับ AEC ถึง 6 รอบด้วยกัน โดยจะนำเสนอในหัวข้อ “Sustainable  Marketing  towards  AEC: เจาะลึกธุรกิจ”   การสัมมนาแต่ละครั้งจะเน้นกลยุทธ์การตลาดซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   เช่น  ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ   ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว   ธุรกิจค้าปลีก   ธุรกิจไอที   ธุรกิจการเงินและการธนาคาร  รวมทั้งธุรกิจบันเทิงและแฟชั่น   ทั้งนี้ การสัมมนาในแต่ละครั้งจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ  มาบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแข่งขันธุรกิจต่าง ๆ ในตลาดอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    
การจัดสัมมนาฟรีในหัวข้อ  Sustainable Marketing toward AEC: เจาะลึกธุรกิจ 6   ครั้งที่ 1 เริ่มต้นด้วยหัวข้อ “เจาะลึกธุรกิจ  Health&Beauty” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประดิษฐ์  สินธวณรงค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    ปาฐกถาพิเศษเรื่อง  “AEC   กับคุณภาพชีวิตคนไทยในด้านสาธารณสุข” พร้อมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เช่น   นพ.ปราโมทย์   นิลเปรม   รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ   นพ.เศรษฐกานต์   อัตถากรพันธ์   CEO  พฤกษา คลินิก  และคุณวุฒิชัย    หาญพานิช  CEO  HARN  Products& Spa   โดยการสัมมนาเรื่องนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม  ณ   ห้อง  ศศินทร์ ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.    สำหรับผู้ที่สนใจเข้าฟัง  สำรองที่นั่งได้ที่  www.sasin.edu/aecseries2013    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมาคมนิสิตเก่าศศินทร์              คุณอมรรัตน์ , คุณพัธณี     โทร 02-218-4014   Email : alumni.association@sasin.edu
    
ตารางจัดสัมมนาที่เหลือ

ครั้งที่ 2 เรื่อง “Tourism : AEC กับโอกาสในธุรกิจท่องเที่ยว” จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 
ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Consumer Product :คว้าโอกาสในธุรกิจอุปโภคบริโภคในยุค AEC”  จะจัดขึ้นใน วันที่  4  กรกฏาคม   
ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ไร้พรมแดนไร้รอยต่อ ด้วย IT”   ในวันที่  1  สิงหาคม  
ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Banking  เส้นทางการเงินสู่ AEC”   ในวันที่  5 กันยายน 
ครั้งที่ 6  หัวข้อ “Entertainment&Fashion : เปิดกว้างโอกาสสร้างสรรค์สู่ AEC”  โดยจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม  2556
 

NEWS & TRENDS