มีเพื่อน! SMEs อิเหนาบ้อท่า AEC เหมือนไทย

เอสเอ็มอีอินโดนีเซียบอดใบ้เรื่องเออีซี สูสีกับเอสเอ็มอีไทย เอกชนอิเหนากระตุ้นรัฐบาลตัวเองให้เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจนักธุรกิจขนาดกลางและเล็กนอกกรุงจาการ์ตา ให้รู้เรื่องการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และปรับตัวรับการแข่งขันจากต่างชาติ

 

เอสเอ็มอีอินโดนีเซียบอดใบ้เรื่องเออีซี สูสีกับเอสเอ็มอีไทย เอกชนอิเหนากระตุ้นรัฐบาลตัวเองให้เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจนักธุรกิจขนาดกลางและเล็กนอกกรุงจาการ์ตา ให้รู้เรื่องการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และปรับตัวรับการแข่งขันจากต่างชาติ

หนังสือพิมพ์จาการ์ตาโพสต์รายงาน บริษัทเอกชนในประเทศจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ยังไม่รับรู้ว่าภายในปี 2558 หรืออีกเพียง 2 ปีจะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งจะทำให้เกิดการรวมตลาด 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นตลาดเดียวทำให้กลัวว่า ธุรกิจขนาดเล็กของอินโดนีเซียจะไม่พร้อมรับกับการแข่งขันเมื่อเกิดเออีซี

ผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องความไม่พร้อมของธุรกิจขนาดกลางและเล็กของอินโดนีเซียกับการเกิดของเออีซีคือ นายราชา ซับตา ออกโตฮารี ประธานสมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ให้สัมภาษณ์ว่านักธุรกิจจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่อยู่นอกกรุงจาการ์ตาไม่ทราบว่าเออีซี จะเกิดขึ้นในปี 2558

นายออกโตฮารี กล่าวว่าภาวะดังกล่าวจะทำให้อุตสาหกรรมภายในประเทศไม่พร้อมรับมือกับสินค้าจากต่างประเทศที่จะหลั่งไหลเข้ามาตีตลาดภายในประเทศ ดังนั้นในช่วง2 ปีที่จะถึงกำหนดการรวมตัวเป็นเออีซีนั้น รัฐบาลควรจะเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้ทราบถึงกำหนดการดังกล่าวและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจท้องถิ่น

ประธานสมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของอินโดนีเซียยังได้กระตุ้นขอรัฐบาลเร่งช่วยเหลือบริษัทท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน อาทิเช่น เงินกู้ผ่อนปรนให้ธุรกิจในประเทศเพื่อเตรียมรับกับการรวมตลาดที่จะเกิดขึ้น

นักธุรกิจชาวอินโดนีเซียอีกรายหนึ่งที่ออกมากระตุ้นให้รัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือแก่เอสเอ็มอีในประเทศในการรับมือกับการรวมตัวเป็นเออีซี คือนายบายู เพรียวัน จะโคเซ็นโตโน ประธานของฟอรั่มผู้นำรุ่นใหม่ของอินโดนีเซียที่ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นว่า เอสเอ็มอีจะต้องได้รับการช่วยเหลือเพิ่มพลังจากรัฐบาลในการรับมือกับการเกิดของเออีซีในปี2558

ทั้งนี้ความไม่พร้อมของเอสเอ็มอีในอินโดนีเซีย ปรากฏว่าสอดคล้องกับการสำรวจความพร้อมของเอสเอ็มอีในประเทศไทย โดยการสำรวจของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในช่วงปี2555 ที่ผ่านมาพบว่า เอสเอ็มอีไทยที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเออีซีมีสัดส่วนสูงถึง56.2% จากการสำรวจความเห็นของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการใน 13 กลุ่มธุรกิจ จำนวน 1,500 ราย

นายอัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศให้สัมภาษณ์สื่อในประเทศไทยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่า สาเหตุที่เอสเอ็มอียังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเออีซีเพราะข่าวสารยังไปไม่ทั่วถึงเฉพาะจังหวัดขนาดเล็ก และไม่มีหน่วยงานกลางที่ดูแลการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและต่อเนื่องโดยประเด็นที่ผู้ประกอบการไทยไม่เข้าใจมากที่สุดคือมาตรฐานสินค้าร่วมของอาเซียน ข้อมูลการเปิดเสรีการลงทุนและการเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
 

NEWS & TRENDS