เปิดตัว "ล้านนาแอดเวนเจอร์" กระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยว

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว ของ จ.ลำปาง และ อีก 3 จังหวัด รวมเป็น 4 จังหวัด ที่จะมีการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว ว่า ปัจจุบัน จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรและความพร้อม ด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทางธรรมชาติและ ศิลปวัฒนธรรม ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละจังหวัด และในปัจจุบันการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด มีการขยายตัวมากขึ้น

 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว ของ จ.ลำปาง และ อีก 3 จังหวัด รวมเป็น 4 จังหวัด ที่จะมีการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว ว่า ปัจจุบัน จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรและความพร้อม ด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทางธรรมชาติและ ศิลปวัฒนธรรม ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละจังหวัด และในปัจจุบันการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด มีการขยายตัวมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้มีการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการให้เกิดความยั่งยืน จึงได้มีการหารือกันในกลุ่มจังหวัด และได้ผลสรุปว่าควรมีการจัดกิจกรรมด้านการตลาดเชิงรุก ภายใต้โครงการ“ล้านนาแอดเวนเจอร์ 2013” เพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ชื่นชอบกิจกรรมแบบท้าทาย และทดสอบความสามารถพร้อมกับได้เยี่ยมชมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเพื่อจะได้นำไปเผยแพร่ต่อในประเทศ จังหวัดของตนเอง ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆ ไปด้วย

สำหรับโครงการ “ล้านนาแอดเวนเจอร์ 2013” ได้กำหนดจะจัดขึ้นรวมระยะเวลา 4 ดือน โดยเริ่มใน เดือนพ.ค. – ก.ย. 2556 โดยกิจกรรมที่จะมีการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาเชิงผจญภัย ในแหล่งธรรมชาติ ประเภทต่างๆ อาทิ วิ่งหรือเดินบนเส้นทางวิบาก ว่ายน้ำพายเรือคายัค ล่องแพ จักรยานเสือภูเขา สถานีวัดใจ เกมส์เชือกโรยตัว ปีนหน้าผา เกมส์ไหวพริบ 

นอกจากนี้ยังจะมีการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ชิงแชมป์ภาคเหนือ โดยจะเริ่มการแข่งขันในสนามแรกที่จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมาจบการแข่งขันในสนามที่ 4 ที่จังหวัดลำปาง โดยสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันในแต่ละจังหวัดซึ่งรวมถึง จังหวัดลำปาง ได้มีการกำหนดรูปแบบและเลือกสถานที่ ที่เน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ และความหลากหลายของแต่ละกิจกรรมที่เปลี่ยนไปในแต่ละสถานี เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เกิดความสนุก ตื่นเต้น และได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาในการแข่งขัน
 

NEWS & TRENDS