สบช่องบาทแข็ง "บีโอไอ" ขน SMEs ดูลู่ทางลงทุนนอก

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้นักลงทุนไทยหลายรายเริ่มทยอยเข้าไปลงทุนตั้งโรงงาน หรือการเข้าไปเทกโอเวอร์กิจการราคาถูกในต่างประเทศ เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต เนื่องจากในช่วงที่เงินบาทแข็งค่าจะทำให้การลงทุนหรือการซื้อสินทรัพย์ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือยูโร ถูกลง โดยเฉพาะสินทรัพย์ในกลุ่มประเทศยุโรปที่ค่อนข้างมีราคาไม่สูง เพราะหลายกิจการประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว

 


นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้นักลงทุนไทยหลายรายเริ่มทยอยเข้าไปลงทุนตั้งโรงงาน หรือการเข้าไปเทกโอเวอร์กิจการราคาถูกในต่างประเทศ เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต เนื่องจากในช่วงที่เงินบาทแข็งค่าจะทำให้การลงทุนหรือการซื้อสินทรัพย์ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือยูโร ถูกลง โดยเฉพาะสินทรัพย์ในกลุ่มประเทศยุโรปที่ค่อนข้างมีราคาไม่สูง เพราะหลายกิจการประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว

"การเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานและเทกโอเวอร์นั้นส่วนใหญ่ผู้ประกอบการไทยศึกษาลู่ทางมาพอสมควรแล้ว และช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่เงินบาทแข็งค่าอย่างมากทำให้หลายรายเร่งตัดสินใจดำเนินการทันที โดยการเทกโอเวอร์จะเน้นกิจการบริการ อย่าง โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าขนาดใหญ่ เพราะสามารถดำเนินธุรกิจได้ทันทีและรวดเร็ว ส่วนการลงทุนตั้งโรงงานมีทั้งการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจในพื้นที่กับการลงทุนเอง แต่ทั้งหมดจะเป็นผู้ประกอบการมีศักยภาพและมีเงินทุนจริงๆ" นายอุดมกล่าว

ขณะเดียวกันยังพบว่านักธุรกิจไทยมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มในการเข้าไปลงทุนตั้งนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน เพราะนอกจากจะได้รับอานิสงส์ ค่าบาทแข็งแล้วยังพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเรื่องต้นทุนค่าจ้างที่ถูกกว่าประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะในกัมพูชา ในเมืองปอยเปต และ เมืองศรีโสภณ

นายอุดมกล่าวว่า ในส่วนของบีโอไอเตรียมนำ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 400-500 คนไปโรดโชว์ในต่างประเทศประมาณ 20 ครั้งภายในปี 2556 หรือเฉลี่ย ครั้งละ 20-30 คน เพื่อดูลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ เช่น อินเดีย, จีน, บังกลาเทศ, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, กัมพูชา เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์, เกษตร, อาหาร, การท่องเที่ยว, การบริการ, เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น เนื่องจากกลุ่มเอสเอ็มอีจำนวนมากสนใจทำธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านจึงจำเป็นต้องอาศัยภาครัฐในการไปศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ

         "ในปีนี้บีโอไอตั้งเป้าโรดโชว์ประมาณ 80 ครั้งแบ่งเป็นการโรดโชว์เพื่อชักจูงต่างชาติมาลงทุนในไทย 60 ครั้ง และโรดโชว์เพื่อนำเอสเอ็มอีไทยออกไปเจรจาการค้าหรือดูลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ 20 ครั้ง ซึ่งกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะไปเดี่ยวดังนั้นภาครัฐต้องช่วยเหลือแนะนำคู่ค้าในประเทศเพื่อนบ้าน" นายอุดมกล่าว

NEWS & TRENDS