เอสเอ็มอีแบงก์ไม่ฟื้นสินเชื่อนิ่งทำขาดทุนสะสมหนัก

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานตัวเลขผลดำเนินงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมาว่า เอสเอ็มอีแบงก์มียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 9.60หมื่นล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่มียอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 9.63 หมื่นล้านบาท หรือลดลงกว่า 300 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสะสม 9,946 ล้านบาท

 


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานตัวเลขผลดำเนินงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมาว่า เอสเอ็มอีแบงก์มียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 9.60หมื่นล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่มียอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 9.63 หมื่นล้านบาท หรือลดลงกว่า 300 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสะสม 9,946 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การขาดทุนสะสมของเอสเอ็มอีแบงก์เกิดจากการที่สินเชื่อไม่ขยายตัว ขณะที่ธนาคารยังมีหนี้เสียจึงต้องตั้งสำรองเพิ่ม โดยเอสเอ็มอีแบงก์มีหนี้เสียราว 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งการแก้หนี้ตามแผนฟื้นฟูยังไม่มีความคืบหน้าเพราะขาดคนบริหารจัดการยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องการเลือกตัวกรรมการผู้จัดการคนใหม่ได้

แม้ว่าที่ผ่านมาทางธนาคารจะรายงานว่าสามารถแก้หนี้เสียได้ 3,000 ล้านบาท ในไตรมาสแรกแต่ยังไม่สามารถนำเอกสารมาชี้แจงให้กระทรวงการคลังได้รับทราบอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันพบว่าในช่วงที่ผ่านมามีลูกหนี้ปกติที่ตกชั้นกลายเป็นหนี้เสียไปแล้วกว่า 600 ล้านบาท
 

NEWS & TRENDS