กสอ.เปิดติวเข้มเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New EntrepreneursCreation: NEC) เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัยสำหรับผู้ที่มีความสนใจประกอบธุรกิจของตนเอง ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจ เพื่อการแข่งขันได้ในตลาดยุคปัจจุบัน ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New EntrepreneursCreation: NEC) เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัยสำหรับผู้ที่มีความสนใจประกอบธุรกิจของตนเอง ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจ เพื่อการแข่งขันได้ในตลาดยุคปัจจุบัน ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  

โดยจะเปิดอบรมในวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 – 1 กรกฎาคม 2556 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. –16:00 น. ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-202-4521, 02-202-4499 และ 089-204-1436

หรือเข้าไปที่ http://nec.dip.go.th
 

NEWS & TRENDS