ช่างก่อสร้างขาด 2 แสน กพร.เร่งปั้นป้อนผู้ประกอบการ

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวหลังเป็นประธานส่งมอบกำลังแรงงานที่มีคุณภาพให้แก่สถานประกอบการว่า กพร.ได้ส่งมอบกำลังแรงงานซึ่งเป็นผู้ที่เรียนจบระดับปวช.และปวส.ในสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆที่ผ่านมาการอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานในหลักสูตรช่างยนต์ ช่างสีรถยนต์และช่างเทคนิคติดตั้งระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค(สพภ.) 7 อุบลราชธานีสังกัดกพร.จำนวนทั้งหมด 41 คนให้แก่สถานประกอบการ 4 แห่งได้แก่ บริษัทโตโยต้าเพิร์ล บริษัทโตโยต้าเฟรนชิป จำกัด บริษัทโตโยต้าบัสส์ จำกัดและสมาคมผู้รับเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลซึ่งรับผู้ผ่านการอบรมเข้าทำงานโดยได้รับเงินเดือนละกว่า 1 หมื่นบาทพร้อมมีที่พักให้ด้วย

 


นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวหลังเป็นประธานส่งมอบกำลังแรงงานที่มีคุณภาพให้แก่สถานประกอบการว่า กพร.ได้ส่งมอบกำลังแรงงานซึ่งเป็นผู้ที่เรียนจบระดับปวช.และปวส.ในสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆที่ผ่านมาการอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานในหลักสูตรช่างยนต์ ช่างสีรถยนต์และช่างเทคนิคติดตั้งระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค(สพภ.) 7 อุบลราชธานีสังกัดกพร.จำนวนทั้งหมด 41 คนให้แก่สถานประกอบการ 4 แห่งได้แก่ บริษัทโตโยต้าเพิร์ล บริษัทโตโยต้าเฟรนชิป จำกัด บริษัทโตโยต้าบัสส์ จำกัดและสมาคมผู้รับเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลซึ่งรับผู้ผ่านการอบรมเข้าทำงานโดยได้รับเงินเดือนละกว่า 1 หมื่นบาทพร้อมมีที่พักให้ด้วย

อธิบดีกพร.กล่าวอีกว่า ตนได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆว่ามีปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างและสีทาอาคารมีปัญหาขาดแคลนช่างเชื่อมประมาณ 5 หมื่นคน ช่างก่อสร้าง 2 แสนคนและช่างทาสี 5 หมื่นคน ซึ่งกพร.กำลังเร่งจัดหาและอบรมแรงงานช่างฝีมือทั้ง 3 สาขานี้โดยตนได้สั่งการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด(ศพจ.)และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) ลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆเพื่อค้นหาผู้ที่เรียนจบระดับปวช.และปวส.และต้องการทำงานมาเข้ารับการอบรมจากศพจ.หรือสพภ.และหลังผ่านอบรมก็ส่งตัวให้แก่สถานประกอบการ

NEWS & TRENDS