รัฐร่วมเอกชนวางมาตรฐานแรงงานสู้เออีซี

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาประชาพิจารณ์ "มีฝีมือ มีโอกาส มีอนาคต...แรงงานไทย" ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯว่า กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)และภาคเอกชนใน แต่ละภาคอุตสาหกรรมกำหนดมาตรฐานการทดสอบและกำหนดอัตราค่าทดสอบใน 44 สาขาอาชีพใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์, กลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ, กลุ่มเฟอร์นิเจอร์, กลุ่มรองเท้า , กลุ่มพลาสติก, กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ,กลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ,กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติซึ่งขณะนี้ประกาศใช้ไปแล้ว 22 สาขาและอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการประกาศอีก 22 สาขาโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการปรับปรุงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 


นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์  รมว.แรงงาน กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาประชาพิจารณ์ "มีฝีมือ มีโอกาส มีอนาคต...แรงงานไทย" ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯว่า กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)และภาคเอกชนใน แต่ละภาคอุตสาหกรรมกำหนดมาตรฐานการทดสอบและกำหนดอัตราค่าทดสอบใน 44 สาขาอาชีพใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์, กลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ, กลุ่มเฟอร์นิเจอร์, กลุ่มรองเท้า , กลุ่มพลาสติก, กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ,กลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ,กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติซึ่งขณะนี้ประกาศใช้ไปแล้ว 22 สาขาและอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการประกาศอีก 22 สาขาโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการปรับปรุงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

นายเผดิมชัย กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงานยังเตรียมผลักดันร่างแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงา นพ.ศ.2545 เข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้รัฐบาลมีอำนาจออกกฎระเบียบกำหนดให้ช่างฝีมือในสาขาต่างๆเช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างเครื่องปรับอากาศ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยรัฐบาลมอบอำนาจให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้ ดำเนินการเพื่อให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตคนไทย  และนำมาใช้เป็นเกณฑ์คัดกรองแรงงานช่างฝีมือต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในไทย เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

NEWS & TRENDS