กรมอุตฯจัดงานหนุน SMEs ไทย

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมใหญ่ฉลองครบรอบ 25 ปี ภายในงานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2013 ผนึกกำลัง บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าหนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย พร้อมรับมือการเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ตั้งแต่วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา

 

 
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมใหญ่ฉลองครบรอบ 25 ปี ภายในงานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2013 ผนึกกำลัง บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าหนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย พร้อมรับมือการเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ตั้งแต่วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2556  ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนา อุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมฯ พร้อมผนึกกำลังกับ บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย ประเทศไทย จำกัด ผู้จัดงาน อินเตอร์แมคและซับคอนไทยแลนด์ 2013

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะมีส่วน ช่วยเหลือในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในประเทศไทยให้มีความพร้อมที่จะแข่งขันกับผู้ ประกอบในระดับอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี2015 ทำให้ผู้ประกอบการ ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสทางการค้า ที่เพิ่มมากขึ้น และแนวโน้มการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเช่นกัน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสนับสนุนของไทย ภายในงานอินเตอร์แมคและซับคอน ไทยแลนด์ 2013 ปีนี้ จะเป็นโอกาสพิเศษในการครบรอบ 25 ปีของสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนซึ่งเรา ได้มีการเตรียมกิจกรรม ที่จะช่วยพัฒนาเอสเอ็มอีของประเทศไทยไว้อย่างมากมายภายในงาน  อาทิ  อุทยานเรียนรู้อุตสาหกรรมสนับสนุน (SI Learning Park) และมหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสนับสนุน (SITEX2013) อย่างเต็มรูปแบบซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมถึงการเปิดคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและรับคำแนะนำให้กับสถานประกอบการได้

สำหรับการจัดงานในปีนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานอินเตอร์แมคและซับคอน ไทยแลนด์ 2013 ได้ตั้งแต่วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2556 นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นภายในงานได้ที่เวบไซต์ http://www.intermachshow.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

NEWS & TRENDS