สมาคมเอสเอ็มอีเตรียมคุยรัฐของบช่วย 2 หมื่นล้าน

นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สสวท.) เปิดเผยว่า วันที่ 15 พ.ค.นี้จะเข้าพบนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการทำงานในการออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอีแบบถาวร วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท โดยจะผลักดันให้สำเร็จ

 


นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สสวท.) เปิดเผยว่า วันที่ 15 พ.ค.นี้จะเข้าพบนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการทำงานในการออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอีแบบถาวร วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท โดยจะผลักดันให้สำเร็จ

สำหรับวัตถุประสงค์ของกองทุน จะให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอีทุกด้าน ทั้งเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ค่าเงินบาท และปัญหาขาดสภาพคล่อง เป็นต้น เพื่อให้การช่วยเหลือทำได้รวดเร็วที่สุด และจะต้องให้หน่วยงานภาครัฐร่วมดำเนินการด้วย ทั้งสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

“ที่ผ่านมา มีหลายกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี แต่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางเพ็ญทิพย์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาครัฐมีนโยบายหลายด้านที่ออกมาช่วยเหลือเอสเอ็มอี ทั้งกระทรวงแรงงาน ที่มีโครงการฝึกทักษะภาษาให้แก่เอสเอ็มอี เป็นโครงการระยะยาว เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 และกระทรวงพาณิชย์ มีโครงการช่องทางขายสินค้าออนไลน์ที่สมบูรณ์มากที่สุด และสามารถขายสินค้าในอาเซียนได้

นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดตั้งทีมไทยแลนด์ ให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ต้องการขยายลงทุนไปในต่างประเทศ หากจัดตั้งได้สำเร็จจะส่งผลดีต่อเอสเอ็มอีอย่างมาก ส่วนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำลังจัดทำศูนย์กระจายสินค้าต้นแบบที่ จ.พิษณุโลก หากประสบความสำเร็จก็จะขยายไปในพื้นที่อื่นๆ ให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค

NEWS & TRENDS