ไทยเยือนญี่ปุ่นหาช่องขยายตลาดยางสู่ SMEs เมืองปลาดิบ

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว และบีโอไอ ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับทราบสถานการณ์การเกษตรไทย-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะเรื่องสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมยางพาราในญี่ปุ่น

 


นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว และบีโอไอ ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับทราบสถานการณ์การเกษตรไทย-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะเรื่องสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมยางพาราในญี่ปุ่น

นายยุทธพงศ์ กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญ จากรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมยางในญี่ปุ่น ปี 2554 มีปริมาณการใช้ยาง 1,716.5 พันตัน แบ่งเป็น ยางพารา 753.4 ตัน ยางสังเคราะห์ 963.1 ตัน โดยนำยางพาราไปใช้ในอุตสาหกรรมยางเพื่อผลิตยางรถยนต์ 681.6 ตัน หรือ 92% ส่วนยางสังเคราะห์ใช้ 512.3 ตัน หรือ 73% โดยมีสัดส่วนการนำเข้าจากไทย แบ่งเป็น ยางแผ่นรมควัน 23.7% ยางแท่ง 18.36% ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าตลาดยางพาราของไทยยังมีโอกาสขยายตัวได้อีก ซึ่งตนรับที่จะเป็นเจ้าภาพในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำประเทศญี่ปุ่น ศึกษาหาตลาดใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดยางพาราของไทยเพิ่มมากขึ้น โดยนอกจากอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์แล้ว ยังรวมไปถึงการใช้ยางของบริษัท SMEs ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ หมอน เสื่อ เป็นต้น

นายยุทธพงศ์ กล่าวอีกว่า การเดินทางไปครั้งนี้ทางคณะฯ ยังได้เดินทางไปดูงานตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า TOCOM (Tokyo Commodity Exchange) ซึ่งเป็นตลาดมีผลต่อราคายาง รวมทั้งได้เข้าพบกับรองประธานบริษัท บริดจสโตน (Bridgestone) เพื่อรับทราบข้อมูลและทิศทางการใช้ยางของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากการที่เป็นบริษัทฯ ผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ระดับโลก ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2512 มีบริษัทในเครือกว่า 182 แห่งทั่วโลก โดยได้มีการนำเข้ายางจากประเทศไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางรถยนต์ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ จะเข้ามาลงทุนผลิตล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่ในประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งจะใช้ยางถึงปีละ 4 แสนตัน ในการผลิต รวมทั้งบริษัทฯ จะตั้งศูนย์เทคโนโลยีในประเทศไทย (Technology Center) เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพยางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
 

NEWS & TRENDS