4 เดือนบาทแข็งซัดส่งออกม้วนเสื่อ 29 ราย

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากเงินบาทปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ต้องประสบปัญหาขาดทุนและเลิกกิจการในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.56) ไปแล้ว 127 ราย แต่หากนับเฉพาะเดือนเม.ย.56 มีผู้ส่งออกเลิกกิจการแล้ว 29 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออกกลุ่มยานยนต์, สินค้าเกษตร, เสื้อผ้าแฟชั่นรวม 25 ราย เภสัชกรรม 2 ราย และสินค้าอุปโภคบริโภค 2 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจส่งออกที่เป็นสินค้าสำคัญของประเทศ

 


นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากเงินบาทปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ต้องประสบปัญหาขาดทุนและเลิกกิจการในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.56) ไปแล้ว 127 ราย แต่หากนับเฉพาะเดือนเม.ย.56 มีผู้ส่งออกเลิกกิจการแล้ว 29 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออกกลุ่มยานยนต์, สินค้าเกษตร, เสื้อผ้าแฟชั่นรวม 25 ราย เภสัชกรรม 2 ราย และสินค้าอุปโภคบริโภค 2 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจส่งออกที่เป็นสินค้าสำคัญของประเทศ
          
"ยอดผู้ส่งออกที่เลิกกิจการในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ที่มี 127 ราย แม้ภาพรวมจะน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี 144 ราย แต่จุดที่น่าสังเกตคือ สาเหตุของการเลิกกิจการในปีนี้ส่วนใหญ่ระบุว่าประสบปัญหาขาดทุนมากเป็นอันดับหนึ่ง แตกต่างจากปีก่อนที่มีสาเหตุเลิกกิจการจากการขัดแย้งทางธุรกิจ การลาออก หรือการตายของหุ้นส่วน หรือไม่ได้ประกอบกิจการอีกแล้ว" นายณัฐวุฒิกล่าว
         
นายณัฐวุฒิ  กล่าวว่า หากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ไม่มีมาตรการดูแลปัญหาค่าเงินบาทอย่างชัดเจน หรือยังไม่ใช้มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอาจทำให้ยอดผู้ส่งออกเลิกกิจการเดือนพ.ค.และเดือนถัดไปเพิ่มขึ้นอีกได้ ดังนั้นจึงต้องการส่งสัญญาณไปถึงคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

รมช.พาณิชย์ กล่าวด้วยว่า จะนำตัวเลขการจดทะเบียนการเลิกกิจการ นำเสนอให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พิจารณา
        
สำหรับยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ของผู้ส่งออกในเดือนเม.ย.56 มี 257 ราย รวม 4 เดือนแรกของปีนี้ มี 1,236 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ประกอบการเชื่อมั่นจากมาตรการสนับสนุนคนไทยไปลงทุนต่างประเทศของรัฐบาล รวมถึงมาตรการลดภาษีนิติบุคคล

NEWS & TRENDS