SME Bank ขนสินเชื่อร่วม Money Expo ล่อใจ SMEs เพียบ

เอสเอ็มอีแบงก์ นำสินเชื่อโครงการพัฒนาผลิตภาพการผลิต และสินเชื่อแฟคตอริ่ง เสริมสภาพคล่องธุรกิจช่วยผู้ประกอบการ SMEs และจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำรับคำขอกู้ในงาน "Money Expo 2013" พร้อมพาลูกค้าธนาคารจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาโรงงาน เพื่อช่วยขยายฐานตลาดเอสเอ็มอีแบงก์ นำสินเชื่อโครงการพัฒนาผลิตภาพการผลิต และสินเชื่อแฟคตอริ่ง เสริมสภาพคล่องธุรกิจช่วยผู้ประกอบการ SMEs และจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำรับคำขอกู้ในงาน "Money Expo 2013" พร้อมพาลูกค้าธนาคารจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาโรงงาน เพื่อช่วยขยายฐานตลาด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (เอสเอ็มอีแบงก์)  ร่วมออกบูธในงาน “Money Expo 2013” ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2   อิมแพ็ค   เมืองทองธานี โดยนำสินเชื่อที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก   อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan)  คือ  สินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักร ช่วยเหลือภาคการผลิต    ในการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร และสินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน ช่วยทุกภาคธุรกิจ  ด้านการลงทุน ขยาย ปรับปรุง หรือพัฒนากิจการด้านต่างๆ  อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2 ปีแรก MLR-3% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR ต่อปี  ปลอดเงินต้นปีแรก ใช้ บสย. ค้ำประกัน และสินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring) ช่วยผู้ประกอบการเสริมสภาพคล่องธุรกิจ โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและรับคำขอกู้ภายในงาน

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดโซนจำหน่ายสินค้าของลูกค้าจำนวน 20 ราย  มีสินค้าอุปโภค บริโภค ของตกแต่งบ้าน  เครื่องประดับ นิลและพลอยแท้ ให้ผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อ อาทิ  เครื่องครัวสแตนเลสแท้  เครื่องจักรสานดีไซน์  เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มคุณภาพส่งออก  ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วสูตรโบราณ และไข่ซีอิ๊วเพื่อสุขภาพ ที่มีกรรมวิธีการผลิตไม่เหมือนใคร รวมทั้งสินค้านวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจ คือ บรรจุภัณฑ์จากเยื่อพืชธรรมชาติด้วย  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาโรงงาน ได้ภายในงานที่บูธเอสเอ็มอีแบงก์หมายเลข E2

NEWS & TRENDS