SCB จัดงาน “Bai Po Awardees” เชื่อมเครือข่าย SMEs ไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการ “Bai Po Business Awardees Re” เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ทั้งหมด รวมกว่า 42 บริษัท ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ และ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมในงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ.โรงแรมวรบุระ

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการ  “Bai Po Business Awardees Reunion” เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin  ทั้งหมด รวมกว่า 42 บริษัท ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ และ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมในงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้  ณ.โรงแรมวรบุระ 

ภาพจากซ้ายไปขวา

นางนิรมล ศรีสุรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด, นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์, นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์, นายวีระเดช สมบูรณ์เวชชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด, นายธิติ เวชแพศย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

NEWS & TRENDS