กรมส่งเสริมการค้าฯจัด AEC Weekพัฒนาธุรกิจไทย

กรมส่งเสริมการค้าฯจัด "AEC Week” พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย สร้างเครือข่ายการค้าที่เข้มแข็ง ลุยตลาดอาเซียน หลังไตรมาสแรกทำเงินกว่า 4.38 แสนล้านหรือเพิ่มขึ้น 5.9%

 


กรมส่งเสริมการค้าฯจัด "AEC Week” พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย สร้างเครือข่ายการค้าที่เข้มแข็ง ลุยตลาดอาเซียน หลังไตรมาสแรกทำเงินกว่า 4.38 แสนล้านหรือเพิ่มขึ้น 5.9%

                นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2556 กรมฯได้จัดงานกิจกรรมใหญ่ "อาเซียน วีค" (AEC WEEK) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ และนำประโยชน์จากการที่ไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในปลายปี 2558  ไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตสินค้าคุณภาพสูง มีเครือข่ายโลจิสติกส์ทางการค้าที่เข้มแข็ง โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

                กิจกรรมหลากหลายเริ่มตั้งแต่การจัดสัมมนา ประชุม เสวนา การให้คำปรึกษาด้านการตลาดเชิงลึก การเปิดตัวศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยงานจะกระจายจัดในหลายสถานที่ อาทิ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ,อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงตลอด 10 วันกว่า 70,000 ราย

                สำหรับมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียน(9ประเทศ) ในไตรมาสแรก(มกราคม-มีนาคม)ของปี 2556 มีมูลค่า 14,670 ล้านเหรีญฯสหรัฐฯ(438,361 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น  5.9% ขณะที่ปี 2555 มีการส่งออก 56,730 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7.6%

 

NEWS & TRENDS