หารือทูตพาณิชย์หนุน SMEs รวมกลุ่มคลัสเตอร์ส่งออก

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันจัดกิจกรรมใหญ่ “AEC WEEK” ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2556 นี้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ และนำประโยชน์จากการที่ไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558 นี้ ไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 70,000 ราย

 


นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันจัดกิจกรรมใหญ่ “AEC WEEK” ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2556 นี้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ และนำประโยชน์จากการที่ไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558 นี้ ไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 70,000 ราย

นอกจากนี้ในงานจะมีการประชุมทูตพาณิชย์ เพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออก โดยมีตลาด AEC เป็นตลาดศักยภาพสูงที่จะเป็นเป้าหมายหลักด้วย เชื่อว่าเป้าหมายการส่งออกที่ตั้งไว้ 8-9% เป็นตัวเลขที่ท้าทายที่ต้องมุ่งไปให้ถึง และรายงานที่ทูตพาณิชย์ส่งมายังกรมฯนั้น บางตลาดต้องปรับแผนตามสถานการณ์พอสมควร โดยเฉพาะภายหลังเสร็จสิ้นงาน AEC WEEK แล้ว จะได้เห็นการรวมตัวของผู้ประกอบการรายเล็กและรายกลางมากขึ้นเป็นกลุ่มสินค้า (คลัสเตอร์)

ทั้งนี้กรมฯจะนำคลัสเตอร์เหล่านี้เดินทางออกไปหาตลาด เพื่อสร้างเครือข่ายใหม่ ให้เป็นพลังใหม่ในการเจาะตลาดทั้งอินโดจีน พม่า อินเดีย รัสเซีย บราซิล แอฟริกา เป็นต้น เพื่อให้ประเทศคู่ค้าเห็นชัดเจนว่าไทยได้บูรณาการการค้าครั้งสำคัญ ซึ่งจะเริ่มจากคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพสูงก่อน เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์  เป็นต้น             

สำหรับกิจกรรมของงาน AEC WEEK นั้น อาทิ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 จะเป็นการสัมมนา เรื่อง “การค้าและพลังงาน” กับเรื่อง “ASEAN Connectivity : โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย” , วันที่ 21พฤษภาคม 2556 ประชุมติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 สรุปสถานการณ์การส่งออกรายกลุ่มอุตสาหกรรมและรายกลุ่มตลาด การนำเสนอข้อมูลสรุปสถานการณ์การส่งออก รวมทั้งมาตรการผลักดันการส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และการประชุมทบทวนเป้าหมายการส่งออกปี 2556   

ในวันที่ 22 พฤษภาคม a2556 จะเป็นพิธีเปิดงานแสดงสินค้า “THAIFEX-World of Food Asia 2013”  ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และการบินไทย ,วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 สัมมนาเรื่อง “Fair Trade for SMEs: the Fair Global Market Opportunity for Fair Products” ,วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ทูตพาณิชย์และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(ภูมิภาค) นำคณะผู้แทนการค้าเข้าชมงานและเจรจาการค้า ,วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ทูตพาณิชย์และผู้นำเข้าอาหาร เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลไม้ส่งออก และย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี                      

วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เปิดตัว “ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ,วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 การประชุมระหว่างทูตพาณิชย์กับส่วนกลางเพื่อทบทวนแผนงานและโครงการปีงบประมาณ 2556-2557 ,วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 การสัมมนาเรื่อง “ทิศทางนวัตกรรมของประเทศไทย”  เป็นต้น

NEWS & TRENDS