รัฐชี้ยุโรปคืนสิทธิ GSP พม่าธุรกิจไทยได้อานิสงฆ์

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่พม่าได้มีพัฒนาการในเชิงบวกทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้หลายประเทศรวมทั้งสหภาพยุโรปได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรแก่พม่านั้น ขณะนี้ สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาคืนสิทธิ GSP แก่พม่า โดยการคืนสิทธิ GSP ดังกล่าวเป็นการคืนสิทธิ GSP ประเภท Everything But Arms (EBAs) ซึ่งเป็นการให้สิทธิ GSP แก่กลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LDCs) โดยสหภาพยุโรปจะยกเว้นภาษีและโควต้านำเข้าสำหรับสินค้าทุกประเภท ยกเว้นอาวุธและยุทโธปกรณ์ ทั้งนี้ระบบ GSP ประเภท Everything But Arms (EBAs) เป็นการให้สิทธิโดยอัตโนมัติและไม่จำกัดระยะเวลาการให้สิทธิ

 


นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่พม่าได้มีพัฒนาการในเชิงบวกทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้หลายประเทศรวมทั้งสหภาพยุโรปได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรแก่พม่านั้น ขณะนี้ สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาคืนสิทธิ GSP แก่พม่า โดยการคืนสิทธิ GSP ดังกล่าวเป็นการคืนสิทธิ GSP ประเภท Everything But Arms (EBAs) ซึ่งเป็นการให้สิทธิ GSP แก่กลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LDCs) โดยสหภาพยุโรปจะยกเว้นภาษีและโควต้านำเข้าสำหรับสินค้าทุกประเภท ยกเว้นอาวุธและยุทโธปกรณ์ ทั้งนี้ระบบ GSP ประเภท Everything But Arms (EBAs) เป็นการให้สิทธิโดยอัตโนมัติและไม่จำกัดระยะเวลาการให้สิทธิ

รองอธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การคืนสิทธิฯ ดังกล่าวนอกจากจะเป็นผลดีแก่พม่าโดยตรงแล้ว ผู้ประกอบการไทยยังได้รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถนำวัตถุดิบจากพม่ามาสะสมถิ่นกำเนิดเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรปภายใต้ระบบ GSP ได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยที่มีฐานการผลิตในพม่าก็สามารถนำวัตถุดิบจากไทยไปสะสมถิ่นกำเนิดในพม่าเพื่อขอรับสิทธิ GSP สหภาพยุโรปได้เช่นกันและหากสินค้าที่ผลิตได้มีถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นพม่าก็สามารถใช้สิทธิ GSP ประเภท Everything But Arms (EBAs) ได้อีกด้วย

กรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักในออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและกำกับดูแลการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใต้ระบบ  GSP ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและสิทธิประโยชน์ฯ ภายใต้ระบบ GSP อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบ GSP ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสิทธิประโยชน์ทางการค้า โทร 0-2547-4819 และอาจติดต่อได้ทางเว็บไซต์ www.dft.go.th

 

NEWS & TRENDS