กรมส่งเสริมการค้าเปิดรับผู้ส่งออกชิงรางวัล PM Award

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้าชิงรางวัล PM Award ใน 8 สาขา หวังช่วยสร้างความเชื่อมั่น และผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นสู่ตลาดโลก

 


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้าชิงรางวัล PM Award ใน 8 สาขา หวังช่วยสร้างความเชื่อมั่น และผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นสู่ตลาดโลก

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2556 กรมฯ อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้ส่งออก เพื่อเข้าชิงรางวัลในโครงการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทย 

(Prime Minister’s Business Enterprise Award) โดยเปิดโอกาสให้บริษัทที่สนใจสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยดาวน์โหลดใบสมัคร ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลและหลักเกณฑ์เบื้องต้นของแต่ละประเภทรางวัลได้ที่ 

www.pmenterpriseaward.com หรือโทร 0 2507 8271, 0 2507 8290 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2556

สำหรับรางวัล Prime Minister’s Business Enterprise Award ถือเป็นรางวัลยิ่งใหญ่ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น โดยแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่

1.รางวัลผู้ประกอบการไทยยอดเยี่ยมในตลาดอาเซียน (Best AEC Business Enterprise)
2.รางวัลบริษัทข้ามชาติยอดเยี่ยม (Best Multinational Corporation)
3.รางวัลนวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Innovation)
4.รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)
5.รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Demark)
6.รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Services Enterprise Award)
7.รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและคุณภาพยอดเยี่ยม (Best OTOP Export Recognition)
8.รางวัลบริษัทดาวรุ่ง (Best Business Rising Star)

“รางวัลที่ให้ในปีนี้ มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิ มีการส่งออกหรือการลงทุนในตลาดอาเซียนสูง มีการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกรวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์

องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ” นางศรีรัตน์ กล่าว
 

NEWS & TRENDS