เปิดงาน THAIFEX ชูธงบูธโชว์สินค้าอาหาร 3,100 คูหา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก โดยร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ เมสเซ จัดงาน THAIFEX – World of food ASIA 2013 ชูธงงานแสดงอาหารระดับนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ ระดมผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศร่วมโชว์ศักยภาพสินค้าและบริการกว่า 3,100 คูหา ตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกอาหารของภูมิภาค ตั้งเป้าหมายยอดผู้ร่วมชมงานกว่า 93,000 ราย

 


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก โดยร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ เมสเซ จัดงาน THAIFEX – World of food ASIA 2013 ชูธงงานแสดงอาหารระดับนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ ระดมผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศร่วมโชว์ศักยภาพสินค้าและบริการกว่า 3,100 คูหา ตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกอาหารของภูมิภาค ตั้งเป้าหมายยอดผู้ร่วมชมงานกว่า 93,000 ราย

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการส่งออกสินค้าอาหารไทย ภายใต้นโยบายผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลกของกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดอาหารในหลายแนวทาง ทั้งด้านการพัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการ การนำคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาการค้าและร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ตลอดจนการจัดงานแสดงสินค้าอาหารไทยในต่างประเทศเพื่อแสวงหาตลาดใหม่และพบปะกับผู้ซื้อโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการมอบเครื่องหมายไทยซีเล็คท์ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ทั้งในด้านรสชาติและรูปลักษณ์ที่มีความเป็นไทย รวมถึงการใช้วัตถุดิบของไทย

สำหรับการจัดงาน THAIFEX – World of food ASIA 2013 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เชิงรุกในการผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับ 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Savor the Best in Asia” โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีในการแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมอาหารไทย ทั้งในด้านการเป็นแหล่งวัตถุดิบและแหล่งผลิตอาหารสู่ตลาดโลก ตอกย้ำให้ผู้ซื้อ ผู้บริโภคทั่วโลกรับรู้และยอมรับประเทศไทยในฐานะครัวของโลกอย่างแท้จริง

        “อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยแต่ละปีประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกสินค้าอาหารมากกว่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ต้องเผชิญกับภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น แต่ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 56 ประเทศไทยก็มีมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไปแล้วกว่า 4,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่มีการเติบโตสูงสุดคือผัก-ผลไม้สด แช่แข็งและแปรรูปที่ขยายตัวร้อยละ 6.8 รองลงมาเป็นกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ไม่รวมกุ้งซึ่งขยายตัวร้อยละ 2.7 อีกทั้งเชื่อมั่นว่าการปรับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของไทย เช่น มาตรการผ่อนคลายทางการเงินของสหรัฐฯ นโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนของรัฐบาลญี่ปุ่น ตลอดจนภาพรวมเศรษฐกิจของจีนและเอเชียที่ยังขยายตัวจะมีส่วนช่วยให้การส่งออกอาหารของไทยในครึ่งปีหลังเติบโตขึ้น”

        งาน THAIFEX – World of food ASIA 2013 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้ ที่อาคารชาเลนเจอร์               1- 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพื้นที่รวม 60,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าการจัดงานในปี 2555 ถึงร้อยละ 10 โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ช่วง คือ วันที่ 22-24 พฤษภาคมนี้ เป็นวันเจรจาธุรกิจ     ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ส่วนวันที่ 25-26 พฤษภาคม เป็นวันจำหน่ายปลีกแก่ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่าย สินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เทคโนโลยีการผลิตอาหาร ธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ รวมทั้งธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องมาจัดแสดงอย่างครบวงจรกว่า 3,100 คูหา จากจำนวน 1,100 บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศรวม 35 ประเทศ อาทิ ประเทศจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อิตาลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี บรูไน บราซิล ตุรกี และไทย เป็นต้น

       จึงเป็นการเชื่อมโยงตลาดให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาสร้างโอกาสทางการค้ากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะสนใจเข้าร่วมชมงานในปีนี้มากกว่า 93,000 ราย

       นอกจากการแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารและบริการที่เกี่ยวข้องแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการอาหารฮาลาลและอาหารออร์แกนิค นิทรรศการ Eco and Innovative : Treat the World With Sustainability นิทรรศการตราสัญลักษณ์ Fairtrade กิจกรรมส่งเสริมอาหารไทย แฟรนไชส์ และร้านอาหารไทย โซนจัดแสดง World of Seafood การประกวด Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 การประกวดเมล็ดกาแฟไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก รวมทั้งการจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น หัวข้อ Import Control on Food of Plant และหัวข้อ World of Food Safety เป็นต้น  โดยสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน THAIFEX – World of food ASIA 2013 ได้ทางเว็บไซต์  www.ditp.go.th, www.thaitradefair.com 

NEWS & TRENDS