ของบ 96 ล้านเพิ่มทักษะ SMEs -พัฒนาลูกจ้าง

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(รมว.รง.) เปิดเผยว่า มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำ 300 บาท ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการฯเป็นประธานการประชุมโดยกระทรวงแรงงานได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการแรงงานสัญจรสนับสนุนค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งรมว.แรงงานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมกับผู้บริหารเอสเอ็มอีนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(รมว.รง.) เปิดเผยว่า มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำ 300 บาท ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการฯเป็นประธานการประชุมโดยกระทรวงแรงงานได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการแรงงานสัญจรสนับสนุนค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งรมว.แรงงานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมกับผู้บริหารเอสเอ็มอี

โดยสถานการณ์ด้านแรงงานใน 76 จังหวัดยกเว้น กรุงเทพฯ มีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้าง 55 แห่ง มีแรงงานถูกเลิกจ้าง 1,884 คน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ช่วยเหลือให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรได้รับ  นอกจากนี้  ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.-18 เม.ย. รวม 277 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน 72 ราย โดยได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 46 ราย ยุติความช่วยเหลือ 7 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 19 ราย

                  รมว.แรงงานกล่าวอีกว่า ในที่ประชุมสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(สสวท.)ได้รายงานโครงการที่ร่วมกับกระทรวงแรงงานในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและฝีมือแรงงานใน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่างเชื่อม ดำเนินการระหว่างปี 2556-2558 เป้าหมาย รวม 900 คน แบ่งเป็นปีละ 300 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 40,000 บาท ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งหมด 3 ปี เป็นจำนวน 36 ล้านบาท 2.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ดำเนินการ 5 ปี ระหว่างปี 2556-2560 เป้าหมาย รวม 10,000 คน แบ่งเป็นปีละ 2,000 คน ใช้งบประมาณ 60 ล้านบาท

NEWS & TRENDS