กพร.นำร่าง จ๊อบ เอ็กซ์โปร เพิ่มศักยภาพแรงงาน

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานประกอบการต่างๆประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างมาก กพร.จึงจัดโครงการจ๊อบเอ็กซ์โปรขึ้นโดยนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จ.เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี ซึ่งตนได้สั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค(สพภ.)และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด(ศพจ.)ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสานกับสถานประกอบการต่างๆภายในจังหวัดเพื่อขอสื่อประชาสัมพันธ์ของสถานประกอบการ รวมทั้งให้แจ้งข้อมูลความต้องการแรงงานทั้งเรื่องของจำนวนแรงงาน ตำแหน่งงาน ลักษณะงานและเงินเดือน

 


นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานประกอบการต่างๆประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างมาก กพร.จึงจัดโครงการจ๊อบเอ็กซ์โปรขึ้นโดยนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น  จ.เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี ซึ่งตนได้สั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค(สพภ.)และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด(ศพจ.)ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสานกับสถานประกอบการต่างๆภายในจังหวัดเพื่อขอสื่อประชาสัมพันธ์ของสถานประกอบการ  รวมทั้งให้แจ้งข้อมูลความต้องการแรงงานทั้งเรื่องของจำนวนแรงงาน  ตำแหน่งงาน ลักษณะงานและเงินเดือน  

           ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ให้สพภ.และศพจ.ลงพื้นที่ไปจัดโครงการดังกล่าวในหมู่บ้านต่างๆอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งโดยนำสื่อประชาสัมพันธ์ของสถานประกอบการในจังหวัดไปเผยแพร่ให้วัยแรงงานซึ่งเรียนจบระดับมัธยม  ปวช.และปวส.สาขาช่างต่างๆ รวมถึงผู้ที่ว่างงานอยู่ได้รับรู้ข้อมูลพร้อมกับเปิดรับสมัครงานไปในคราวเดียวกัน

           อธิบดีกพร. กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นก็ให้สพภ.และศพจ.รวบรวมวัยแรงงานแต่ละหมู่บ้านซึ่งสมัครงานไว้มาเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกับกพร. โดยสาขาอาชีพที่เข้าอบรมเป็นไปตามตำแหน่งงานที่สมัครไว้  เมื่อวัยแรงงานผ่านการอบรมเป็นเวลา 3-6  เดือนซึ่งมีทั้งอบรมที่สพภ.หรือศพจ.และไปฝึกงานที่สถานประกอบการ สพภ.หรือศพจ.ก็จะส่งมอบกำลังแรงงานให้แก่สถานประกอบการต่างๆภายในจังหวัดหรือจังหวัดอื่นๆที่ต้องการแรงงานต่อไป ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนพ.ค.-ธ.ค.นี้  เพื่อแก้ปัญหาภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานและลดจำนวนผู้ว่างงานด้วย

NEWS & TRENDS