เอสเอ็มอีแบงก์ระดมทุน 8 หมื่นล้านปล่อยกู้เพิ่ม

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนระดมเงินทุนเพื่อปล่อยสินเชื่ออีกจำนวนมาก อีกทั้งเพื่อช่วยให้ธนาคารสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมั่นคง

 


นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนระดมเงินทุนเพื่อปล่อยสินเชื่ออีกจำนวนมาก  อีกทั้งเพื่อช่วยให้ธนาคารสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมั่นคง

            แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เอสเอ็มอีแบงก์มีแผนการที่จะระดมเงินทุนจากหลายด้านประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่เพิ่มจำนวนลูกค้าเงินฝากอีก 20% จากบัญชีเงินฝากลูกค้าที่มีอยู่ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000  ล้านบาท

            นอกจากนี้ธนาคาร ยังมีแผนขอการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟโลน จากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ทั้งที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และทั้งที่กำลังจะดำเนินการในอนาคต ขณะเดียวกันยังต้องขอให้กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สนับสนุนการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อระดมเงินทุนอีกประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท

            แหล่งข่าว กล่าวว่า แผนการระดมเงินทุนดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูธนาคาร ที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งไม่รวมกับเงินเพิ่มทุนที่ธนาคารได้รับงวดแรกจำนวน  555 ล้านบาท และจะได้เพิ่มอีกในปลายปี 2556 อีกประมาณ 2,000 ล้านบาท หากเอสเอ็มอีแบงก์สามารถแก้ไขปัญหาหนี้เสียจำนวน 3.1 หมื่นล้านบาท เป็นไปตามแผนที่วางไว้

            ทั้งนี้ การระดมทุนทั้งหมดจะต้องทำแผนงานที่ชัดเจน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารของธนาคารพิจารณาและส่งให้คณะกรรมการใหญ่ของธนาคารเห็นชอบ เพื่อทำการระดมเงินตามแผนต่างๆ ที่วางไว้

            “การแก้ไขปัญหาเอสเอ็มอีแบงก์ยังเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากยังไม่มีกรรมการผู้จัดการเข้ามาดูแลรับผิดชอบโดยตรง เพราะอยู่ระหว่างการสรรหาซึ่งล่าช้ามานาน" แหล่งข่าว กล่าว  

NEWS & TRENDS