พาณิชย์เปิดศูนย์พัฒนาการค้าฯ 9 แห่งทั่วอาเซียน

นางศรีรัตน์ รัฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับภาคธุรกิจไทยทั้งในด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากอาเซียนจะกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือจะเปิดกว้างมากขึ้น ขนาดของตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน ในปี 2555 มี GDP เป็นมูลค่า 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ”

 


นางศรีรัตน์ รัฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับภาคธุรกิจไทยทั้งในด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากอาเซียนจะกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือจะเปิดกว้างมากขึ้น ขนาดของตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน ในปี 2555 มี GDP เป็นมูลค่า 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวด้านการค้าของประเทศไทย เพื่อก้าวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกและพร้อมรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจัดตั้งศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Business Support Center ขึ้น

โดยศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จัดตั้งขึ้นในส่วนกลางอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย และในต่างประเทศ 9 แห่ง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ภูมิภาคอาเซียน ได้แก่

        สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ  กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว และประเทศสิงคโปร์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการทำธุรกิจการค้า การลงทุน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบในอาเซียน และสนับสนุนผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ภาคการค้าระหว่างประเทศในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

NEWS & TRENDS