นายกฯสั่งพาณิชย์ขยายตลาดชายแดนชดเชยส่งออก

“ยิ่งลักษณ์” สั่งการกระทรวงพาณิชย์ เร่งหาแนวทางขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการค้าบริเวณชายแดนของไทยให้เพิ่มขึ้น 30%ในปี 2556 หวังชดเชยภาคส่งออกตลาดหลักสร้างรายได้ประเทศ ซึ่งไตรมาสแรกปรับตัวลดลง เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าและการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดส่งออกสินค้า

 


“ยิ่งลักษณ์” สั่งการกระทรวงพาณิชย์ เร่งหาแนวทางขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการค้าบริเวณชายแดนของไทยให้เพิ่มขึ้น 30%ในปี 2556 หวังชดเชยภาคส่งออกตลาดหลักสร้างรายได้ประเทศ ซึ่งไตรมาสแรกปรับตัวลดลง เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าและการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดส่งออกสินค้า

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งหาแนวทางขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการค้าบริเวณชายแดนของไทยให้เพิ่มขึ้น จากเดิมปี 2555 ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนกว่า 900,000 ล้านบาท โดยปี 2556 การค้าชายแดนต้องเพิ่มขึ้น 30%หรือประมาณ 1,200,000 ล้านบาท เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศหนุนรายได้ช่วยภาคการส่งออก ตลาดรายได้หลักประเทศที่ปรับตัวลดลงช่วงไตรมาสแรกปีนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ประกอบกับ ประเทศคู่แข่งขันในตลาดส่งออกสินค้ามีการแข่งขันสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศคู่ค้าของไทยเลือกซื้อสินค้าจากประเทศอื่นแทน เพราะสินค้าส่งออกไทยมีราคาสูงขึ้นจากเงินบาทแข็งค่า

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เกี่ยวกับแนวทางที่จะใช้เจาะตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มตลาดการค้าชายแดนไทยต่อไป เพื่อให้การส่งออกของไทยปีนี้ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 7 - 7.5 ตามที่ตั้งเป้าไว้

NEWS & TRENDS